Vzdělání

Zveřejněno dne 1. 6. 2016
Ocenění pro nejlepší projekty programu CEEPUS
 
Dne 26. května 2016 pořádala Česká národní kancelář CEEPUS, sídlící v Domě zahraniční spolupráce (DZS), CEEPUS National Meeting, na němž ocenila nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok a udělila jim ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2015. 


 
Setkání se zúčastnila také generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v čele s náměstkyní pro řízení sekce legislativy a strategie Mgr. et Mgr. Danou Prudíkovou, Ph.D., a ředitelka DZS Ing. Iva Tatarková.
Program CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí vysokých škol ve střední a jihovýchodní Evropě, v jehož rámci mohou studenti a akademičtí pracovníci uskutečňovat studijní a výukové pobyty na zahraničních univerzitách, a získávat tak cenné zkušenosti na zahraniční akademické půdě. Program CEEPUS umožňuje studentům vypracovat závěrečnou práci na hostitelské univerzitě a stejně jako akademickým pracovníkům jim pomáhá vytvářet odborné publikace v zahraničí nebo se zúčastnit letní školy či exkurze, a utvářet tak nové vztahy na poli nejen studijním a pracovním, ale také osobním. V současné době zahrnuje program CEEPUS patnáct zemí střední a jihovýchodní Evropy a většinu univerzit v Kosovu. 
 
Akce CEEPUS National Meeting byla výbornou příležitostí pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení dozvědět o novinkách v programu, poslechnout si zajímavé příspěvky dobré praxe od kolegů na pozici kontaktních osob CEEPUS a pracovníka zahraničního oddělení a vyměnit si zkušenosti s ostatními. Zástupci vysokých škol zapojených do nejúspěšnějších projektů pak předali účastníkům praktické informace o výsledcích spolupráce v mezinárodních sítích univerzit.
 
Odpolední blok prezentací zahájily úvodním slovem náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT Mgr. et. Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., a ředitelka DZS Ing. Iva Tatarková. O novinkách a změnách v programu CEEPUS informovala generální tajemnice Mag. Elisabeth Sorantin z Centrální kanceláře CEEPUS v Rakousku.
 
Ocenění národní kanceláře CEEPUS bylo udělenošesti pracovištím pěti českých univerzit
 
Celodenní program národního setkání vyvrcholil slavnostní ceremonií, při níž bylo předáno ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2015. Česká národní kancelář CEEPUS uděluje tento certifikát již od roku 2012 nejúspěšnějším projektům univerzitních sítí CEEPUS. V letošním roce získalo ocenění celkem šest vysokoškolských pracovišť z pěti českých univerzit. V síti AT12 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Katedra nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; v síti PL7 Katedra obrábění a montáže Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Ústav technologie obrábění Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze a v síti RO38 Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Projekt PL7 s názvem Novel methods of manufacturing and measurement of machineparts – stage II, jehož koordinátorem je Kielce University of Technology, byl již letos oceněn Ministerskou cenou CEEPUS, což je nejvyšší ocenění, které může projekt CEEPUS obdržet. Projekt PL7 propojuje patnáct univerzitních pracovišť, která se zaměřují na technické obory. Tento projekt nabízí možnost výměny studentů a akademických pracovníků již jedenáctým rokem a jsou do něj zapojeny dvě české univerzity, avšak již předtím se v programu CEEPUS objevoval od akademického roku 1995/1996 jako projekt PL-0001. Projekt je tedy jedním z nejstarších projektů CEEPUS vůbec.
 
Koordinátorem projektu AT12, jehož název Language and literature in a Central European context vypovídá o zaměření na výuku jazyků a literatury, je Universität Wien, která v současné době zastřešuje celkem dvaadvacet univerzitních pracovišť, z toho tři česká. Síť AT12 je jednou z největších sítí CEEPUS a byla již třikrát oceněna Ministerskou cenou CEEPUS, což dokládá její kontinuální kvalitu.
 
Projekt RO38 „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“ je koordinován Babes Bolayi University of Cluj-Napoca a v letošním roce je do něj zapojeno osmnáct univerzitních pracovišť z deseti zemí a jedním z nich je i česká Masarykova univerzita v Brně.
 
Do sítí programu CEEPUS je zapojeno již jednadvacet českých vysokých škol. Česká republika je do programu CEEPUS zapojena od roku 1996. 
 
V příštím akademickém roce 2016/2017 jsou v programu alokovány finanční prostředky odpovídající celkem 6644 stipendijním měsícům pro studenty a pedagogy vysokých škol, což je o více než 100 stipendijních měsíců více, než bylo alokováno pro končící akademický rok 2015/2016. Zahraniční studijní a výukové pobyty se v AR 2016/2017 uskuteční v rámci 74 schválených univerzitních sítí CEEPUS. V České republice je do projektů programu CEEPUS zapojeno přes 100 různých kateder a ústavů z 21 vysokých škol.

Na realizaci největšího počtu projektů se podílí Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě a Vysoké učení technické v Brně. 
 
Na základě schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou mít české vysoké školy v AR 2016/2017 možnost čerpání 695 stipendijních měsíců pro přijíždějící stipendisty.
 
Další informace o programu můžete nalézt na internetových stránkách http://www.dzs.cz/ceepus nebo http://www.ceepus.info.
 
CEEPUS National Meeting
Dům zahraniční spolupráce, Praha
26. května 2016

PR
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Gillian Hicková
Veterinářka
Jota
Ať už kastruje koně v Dublinu nebo odřezává rohy skotu na wicklowském venkově, zachraňuje zraněné kočky před podvraťáky nebo se potýká se zdrogovanými hlídacími psy, veterinářku Gillian Hickovou humor nikdy neopouští. A právě její neutuchající smysl pro humor se promítá do této knihy, jež je jakýmsi záznamem náročných situací, se kterými se v práci jako čerstvě promovaná veterinářka setkává. Nejen že musí pomoci zvířatům od jejich neduhů, ale musí se vypořádat i s „lidskými“ nástrahami v podobě dohazovačských matek nebo šovinistických farmářů, nemluvě o chlapících, kteří se neustále ptají: „A kde je ten opravdickej veterinář?“
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2019 Radek Holík
Google+