Historie

Zveřejněno dne 1. 2. 2021
Utajená studna na Dominikánském náměstí
Dominikánské náměstí je od roku 2018 nově předlážděno a upraveno. Diskuse o umístění vodního prvku na tomto prostranství se však vedou již více než deset let a stále bezvýsledně. Množství předložených návrhů, variant i bizarních řešení nicméně stále postrádá potřebné historické souvislosti. Přitom někdejší Rybný trh pod svou dlažbou vodní prvek překvapivě ukrývá.Je nesporné, že otázka zásobování obyvatelstva vodou, ať již pitnou nebo užitkovou, byla po staletí zcela zásadní. Voda musela pokrýt každodenní potřebu obyvatel, lázní, sladoven, pivovarů, mlýnů a různých provozoven a byla velmi důležitá i z důvodů požární bezpečnosti. Nejstarším zdrojem vody ve městech byly studny. Zřizovaly se v ulicích, na náměstích i v domech a byly nejen soukromé, ale i veřejné. Jedna z těch nejstarších byla zřízena i na dnešním Dominikánském náměstí. Podle dochovaných rytin a historických map stála uprostřed Rybného trhu. Vznikla na přelomu 14. a 15. století a sloužila zřejmě až do roku 1820, kdy byla zasypána. Měla kamenné roubení s dekorem a jeden až dva vyrovnávací stupně. Původně neměla kovanou mříž, která ji zdobila až od 17. století.

Vyznačení studny na několika plánech pomohlo celkem přesně odhadnout místo, kde se původně nacházela. V létě roku 1999 začal na ploše náměstí průzkum podzemí. Po zahájení výkopu průzkumné šachty byl v hloubce dvou metrů pod dlažbou nalezen fragment cihelné klenby, kterou byla studna po zasypání zaklenuta. Klenba měla zabránit dalšímu propadání zeminy pod dlažbou náměstí a svůj úkol splnila dokonale. Pod ní se objevila zachovalá kamenná studna o průměru 1,4 metru, zcela zasypaná hlínou a navážkou. Zásyp byl postupně vybírán až na úroveň dna do hloubky 14,5 metru. Při této činnosti bylo také zaznamenáno množství archeologických nálezů, které jsou dnes součástí expozice Mincmistrovského sklepa. Po vyčištění byla studna přespárována a chybějící kameny doplněny. Zajímavé zjištění však čekalo v hloubce 11 metrů. V této úrovni je ve vyzdívce zazděn osmiboký studniční věnec z dubového dřeva, což znamená, že studna byla dodatečně prohloubena o 3,5 metru, zřejmě z důvodu poklesu hladiny spodní vody. Potvrzuje to i povrch kamenů, který je nad tímto věncem ohlazený od vytahování okovů mnohem více než pod ním. Od okamžiku, kdy bylo po dokončení oprav zastaveno čerpání vody, vystoupal vodní sloupec studny do výšky 3 metrů.

Studna je od roku 2000 provizorně zastropena a ukryta pod kamerou dlažbou. Stále tak čeká na svoje znovuobjevení architekty či výtvarníky, již se snaží vymyslet vhodný vodní prvek, který by opravené náměstí zdobil. Otázkou zůstává, proč tuto studnu ještě nezkusili vhodným způsobem opět vyvést nad městskou dlažbu. Vzhledem k velikosti náměstí by byla skvělým doplněním historie kdysi velmi oblíbeného tržiště s vybranými rybími pochoutkami.

Redakce
Článek otištěn v Kult 02/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Catana Chetwyndová
Tulení
COOBOO
Proč se vůbec obtěžovat vylézáním z postele, když tam člověk může zůstat zavrtaný pod peřinou se svou drahou polovičkou a roztomilým komiksem, který se postará o dobrou náladu? Tulení je sbírka stripů, které dokonale zachycují upřímné, hravé a reálné okamžiky z každodenního života jednoho páru. Buďte hrdí na své výstřelky a podivnosti, máme je všichni! To pravé kouzlo se stane až ve chvíli, kdy si k sobě najdete ten zapadající puzzlík na celý život.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+