Historie
Postupný zánik brněnského hradebního systému započal v roce 1852 vyhlášením Brna tzv. „otevřeným městem“. Prostranství pásu mizejících barokních hradeb a příkopů, tzv. koliště před někdejší Novou branou (dnes zde stojí palác Morava v Divadelní ulici) se v neděli 11. května roku 1862 stalo svědkem vzdušné plavby obřího balónu francouzského „aeronauta“ Antoina Regentiho

Historie – celý článek
9. 5. 2021
První písemná zmínka o Řečkovicích pochází z roku 1277, kdy Přemysl Otakar II. daroval dvůr svatojánské kaple Špilberku. Jádro Řečkovic se rozkládá v okolí dnešního Palackého náměstí východně od dnešní ulice Terezy Novákové. V roce 1422 byly Řečkovice vypáleny husity. Velice utrpěly i při obléhání Brna Švédy. V jeho důsledku pak Řečkovice až do 18. století stagnovaly a nedocházelo k rozšiřování zástavby. Teprve od 90. letech 19. století začíná jejich novodobý rozvoj Řečkovic.
Historie – celý článek
2. 5. 2021
Královo Pole (v hantecu Kénig či Kénik, lidově často zkracováno jako Krpole) je městská čtvrť na severu města Brna. Nejstarší osídlení Králova Pole dokládají archeologické nálezy z období mladší doby kamenné zhruba mezi roky 6000 až 3500 př. n. l. Na několika místech byly zjištěny pozůstatky keltských vesnic, germánské keramiky i nálezy dokládající období Velké Moravy. První psaná zmínka o Králově Poli pochází z roku 1240, kdy ves Královo Pole byla, stejně jako většina vesnic v okolí Brna, majetkem krále. Odtud se také odvozuje pravděpodobný původ jména – králova země, královo pole.
Historie – celý článek
14. 4. 2021
Dvacáté století s nebývalým nástupem vědecko-technického rozvoje vneslo do válečné strategie nový pojem. Použitím „zbraní hromadného ničení“ a rozvojem leteckého průmyslu se problematika ochrany obyvatelstva koncentrovala do budování protileteckých a později i protiatomových krytů. Na území města Brna se jich dodnes nachází téměř tři sta.
Historie – celý článek
7. 4. 2021
Brněnská čtvrť Černá Pole byla až do poloviny 19. století zemědělskou oblastí. Zdejší vinice a sady protínala pouze historická železniční trať spojující Brno a Tišnov. První domy se na současném katastrálním území Černých Polí objevily až v 60. letech 19. století, kdy ve svahu nad parkem Lužánky začala vznikat vůbec první brněnská vilová kolonie. Vytváření pokračovalo s rozkvětem v letech mezi světovými válkami, kdy zde vyrostla například vila Tugendhat.

Historie – celý článek
15. 3. 2021
Může se stát, aby v kostele měl svůj náhrobek ďáblův služebník? A aby se na jeho ztvárnění podílel jeden z nejvýznamnějších umělců renesanční doby Albrecht Dürer? Ano, toto vše je možné, jen ten kostel musí stát v Brně. Tady se totiž bizarnostem daří. A existence „čertova náhrobku“ v kostele sv. Jakuba, jak praví legenda, skutečně bizarní je. Ale jak už to s legendami bývá, pravdy je na ní jen část.

Historie – celý článek
7. 3. 2021
Husovice byly dlouho vesnicí. Rychlý růst začal s rozvojem průmyslu v polovině 19. století. Textilky v údolí Svitavy lákaly venkovské obyvatelstvo, vznikaly dělnické kolonie – snad proto Husovice postrádají velké úřední budovy i výstavné měšťanské domy. Vzpomínkou na rozkvět husovického textilního průmyslu je dnes jen Nová Mosilana, která od roku 1994 sídlí v Černovicích.

Historie – celý článek
23. 2. 2021
Dominikánské náměstí je od roku 2018 nově předlážděno a upraveno. Diskuse o umístění vodního prvku na tomto prostranství se však vedou již více než deset let a stále bezvýsledně. Množství předložených návrhů, variant i bizarních řešení nicméně stále postrádá potřebné historické souvislosti. Přitom někdejší Rybný trh pod svou dlažbou vodní prvek překvapivě ukrývá.

Historie – celý článek
1. 2. 2021
Adolf Loos – jeden z nejznámějších brněnských rodáků – se dočkal 85 let po své smrti a 150 let od svého narození důstojného náhrobku. Objekt věnovaný památce světoznámého architekta vznikl v blízkosti jeho někdejšího rodného domu. Ten stával v místě, kde byl v roce 1964 postaven brněnský hotel Continental, který také Loosovo narození připomínal pamětní deskou.

Historie – celý článek
22. 1. 2021
Jak je známo, kůň doprovázel člověka napříč věky. Mnoho významných vítězství se odehrávalo ze hřbetů těchto majestátních zvířat a pod jejich kopyty se utvářely dějiny. Ať už koně sloužili jako tažná zvířata, nebo nosili své pány do bitev, stali se symbolem, který v naší společnosti silně zakořenil. Tomu napovídá i množství bájí a mýtů, ve kterých se koně hojně vyskytují.

Historie – celý článek
19. 1. 2021
Starší články ze sekce Historie
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Alena Mornštajnová
Listopád
Host
Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+