Time out

Zveřejněno dne 17. 12. 2020
Objevené podzemí Německého domu
Moravské náměstí v Brně vydalo další svědectví o své historii. Průzkum podzemí prováděný v říjnu a listopadu letošního roku před plánovanou úpravou náměstí odhalil pozůstatky někdejšího Německého domu zničeného na konci druhé světové války. Nikdo netušil, že při jeho demolici zůstala část suterénu pod sutinami téměř nedotčena.Spolkový dům slavnostně otevřený v roce 1891 německou částí brněnských obyvatel vznikl jako protiváha Besedního domu, který byl postaven již v roce 1873. I když to nebyl jediný důvod jeho vzniku, vzájemná rivalita německé a české části populace byla při jeho realizaci v mnohém velkou motivací.

Objekt navržený v akademickém historizujícím stylu nebyl po architektonické stránce nijak hodnotný, ale svou funkci splnil dokonale. Německé spolky převážně kulturní a společenské náplně zde našly ideální útočiště. Navíc monumentální hlavní sál s kapacitou 2000 osob tvořil dokonalé prostředí pro kulturní produkce všeho druhu. Doplněn restauracemi, kavárnou, hospodou i kuželnou v suterénu tvořil vyhledávané místo německé části brněnských obyvatel. Jeho charakter se však za druhé světové války radikálně proměnil. Jako zázemí německých nacistických organizací NSDAP, Hitlerjugend a koncem války také jako bašta německých vojsk se pro Brňany stal nenáviděným objektem. Z těchto důvodů také nebyl po skončení války obnoven, ale naopak jako symbol nacismu stržen a zlikvidován do poslední cihly. Nikdo netušil, že po 75 letech vydá své neznámé svědectví.

Průzkum podzemí měl ověřit, zda pod bývalým Německým domem nezůstaly volné prostory, které by mohly v budoucnu zapříčinit destrukci nově upravených ploch. Navrženo bylo celkem devět sond v půdorysu někdejšího objektu. Již třetí sonda zaznamenala nález, který nikdo nečekal. Byl objeven neznámý druhý suterén objektu, který měl být v srpnu roku 1945 údajně zcela zničen. Soustava jedenácti doposud objevených místností dokumentuje i způsob, jakým měl být objekt zlikvidován.

Otvory v klenbách, jimiž byl suterén zasypáván, byly jedinými poruchami jinak dokonale zachovaných konstrukcí. Podzemní patro nebylo dotčeno bombardováním, které v závěru války objekt značně porušilo, ani následným požárem či konečným odstřelem zbytků stavby v roce 1945.

Dokonce ani vlhkost nezpůsobila poruchy kvalitně vyzděných kleneb. Pouze stavební sutí částečně zasypané prostory čekaly na své odhalení. Na podlahách někdejších skladů bylo nalezeno mnoho lahví od různých druhů alkoholu, zbytky kuchyňského vybavení, nádob, kovových nástrojů včetně stovek špuntů od vína s lahvemi nesoucích na vinětách název „Deutches haus“.

Otázka, zda objevený suterén zůstane zachován, bude zodpovězena až po dokončení celého průzkumu na jaře příštího roku.
Foto: Aleš Svoboda

Aleš Svoboda
Článek otištěn v Kult 12/20
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Holly Watt
Lidská trofej
MOTTO
Investigativní novinářka Casey Benedictová už odhalila skandály řady mocných. Když v londýnském nočním klubu náhodně zaslechne útržek rozhovoru, vydá se po stopách domnělé sebevraždy mladého bohatého Brita, který se před smrtí svěřil s děsivým tajemstvím. Neúnavné pátrání po pravdě ji dovede až do libyjské pouště, kde člověk snadno zmizí beze stopy. Její neuvěřitelná odhalení zasáhnou ta nejvyšší místa a prověří nezávislost médií.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+