Time out

Zveřejněno dne 30. 9. 2018
Fakulta výtvarných umění slaví 25 let
Třídenní oslavy, probíhající od 3. do 5. října 2018, připomenou čtvrt století existence brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Tato umělecky profilovaná fakulta za 25 let vychovala už více než 800 absolventů. Na oslavu svého založení připravila sérii akcí s názvem Open House FaVU, v jejímž rámci otevře veřejnosti všech svých 16 ateliérů v Údolní 53 v Brně.


Ve středu 3. října 2018 se návštěvníkům a akademické obci představí finalistky Ceny Jindřicha Chalupeckého, doktorandky Kateřina Olivová a Alžběta Bačíková. Od 16.00 pak na jejich prezentaci naváže FaVU Pecha Kucha Night, kde promluví vedoucí jednotlivých ateliérů. Moderátorkou odpoledne bude známá umělkyně a absolventka FaVU Vendula Chalánková. "Kromě svižné prezentace, na kterou má každý účastník limit 6 minut a 40 sekund, neboli 20 x 20 vteřin, jde na večírku především o setkání designérů, architektů, výtvarníků a dalších kreativců," naznačil smysl akce děkan FaVU Milan Houser.

Ve čtvrtek 4. října na fakultu zavítají její absolventi, například multimediální umělec Ondřej Merta, malíř Václav Kočí, ilustrátor, teoretik a historik grafického designu Pavel Ryška, sochařka Pavla Kačírková, grafický designér Petr Cabalka a další osobnosti, které v rámci dvou přednáškových bloků představí svou práci. Široké veřejnosti je pak určen především páteční program - Open House FaVU, kdy budou od 10.00 do 18.00 volně přístupné všechny ateliéry. Návštěvníci se mohou těšit také na prezentaci videoartu, tetovací studio nebo design shop. Oslavy pak završí večerní série koncertů s názvem FaVU Night.

"Pokud budeme chtít uvažovat o určitých specifikách naší fakulty, je zde například celá řada multimediálních, ale i klasických ateliérů a kabinetů, které pracují a využívají současnou techniku a technologie. I toto může být jeden z důvodů, proč si myslím, že je FaVU důležitou a nezastupitelnou součástí VUT a přináší na její půdu důležitý tip vidění," popsal propojení umění a techniky děkan Milan Houser.

FaVU se před dvěma lety přestěhovala na novou adresu. Sídlí v ulici Údolní v čísle 53, v areálu bývalých vojenských kasáren, který v následujících letech čeká zásadní rekonstrukce. Výhledově by zde měla sídlit kromě FaVU i Fakulta architektury. "Synergie těchto dvou fakult přinese jistě nové podněty. Jsem rád, že se nám podařilo společně s vedením univerzity zachovat polohu fakulty v blízkosti centra města, jelikož univerzity mají určitý tip magnetismu, plní nenahraditelnou městotvornou funkci a přinášejí do tohoto prostoru zásadní vzruchy. Máme vlastní galerii, spolupracujeme i s institucemi jako je například Dům umění města Brna nebo Moravská galerie, takže plníme nejen vzdělávací úlohu, ale sehráváme ve městě Brně i důležitou kulturní roli," doplnil Houser. Kromě třídenních oslav fakulta do konce roku vydá také výroční publikaci rekapitulující její činnost.

Coby samostatná fakulta funguje škola od roku 1993, nicméně historie výtvarného umění na VUT sahá až do roku 1899, kdy byla česká brněnská technika založena. Ihned po jejím vzniku byl ustanoven i Ústav kreslení, jehož prvním profesorem byl akademický malíř Hanuš Schwaiger. Samostatná umělecká fakulta pak vznikla vyčleněním z Fakulty architektury zásluhou významného architekta Ivana Rullera, který zde v roce 1992 založil Ústav kreslení a modelování. A právě ten se stal zárodkem budoucí Fakulty výtvarných umění, která bezesporu patří k nejvýznamnějším uměleckým školám v České republice.

Kompletní program oslav 25. výročí Fakulty výtvarných umění VUT najdete na https://www.ffa.vutbr.cz/aktuality-f26745/favu-25-oslavy-vyroci-zalozeni-skoly-3-5-rijna-d176135.

25. výročí Fakulty výtvarných umění VUT
Údolní 53, Brno
3. – 5. října 2018
www.ffa.vutbr.cz


PR
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Jordan B. Peterson
12 pravidel pro život. Protilátka proti chaosu
Argo
Co by měl znát každý člověk v moderním světě? ptá se renomovaný psycholog Jordan B. Peterson a jeho odpověď v sobě jedinečně propojuje odvěké pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu. Dokáže být vtipný, překvapivý a vždy objevný. Vysvětluje nám, proč nebránit dětem v nebezpečných kouscích na skateboardu, jak hrozný osud čeká člověka, který příliš rychle kritizuje, je pomstychtivý, nenávistný a arogantní; a proč bychom měli pohladit každou kočku, kterou potkáme na ulici. Peterson rozebírá (sebe)kázeň a svobodu, dobrodružství a zodpovědnost, smysl života i víru v Boha; dospívá k 12 navenek jednoduchým poučkám, za nimiž se skrývají hluboké poznatky a dalekosáhlá poučení o tom, jak vést správný život. Rozbíjí otřepané poučky týkající se vědy, víry a lidské přirozenosti a proměňuje a povznáší mysl i ducha svých čtenářů.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2019 Radek Holík
Google+