Time out

Zveřejněno dne 18. 10. 2017
Miliony lidí na celém světě i v Česku slaví v říjnu 200leté výročí narození zakladatele nejmladšího světového náboženství
Lidé na celém světě slaví 200leté výročí narození Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá´í víry, jejíž principy humanismu a jednoty v rozmanitosti vysoce oceňoval i prezident T. G. Masaryk. Historie Bahá´í učení v naší zemi sahá již do počátku dvacátého století. Kolem 22. října 2017 proběhnou oslavy 200letého výročí narození zakladatele Bahá´í víry také na několika místech v České republice. V Praze proběhne oslava 20. října v HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1 od 18 do 21 hodin.Rok 2017 má pro miliony lidí po celém světě zvláštní význam. Věřící hlásící se k Bahá´í víře se připravují k oslavám 200letého výročí narození Bahá’u’lláha, jejího zakladatele. U nás stále ještě málo známé náboženství oslovuje lidi nejrůznějšího etnického a kulturního původu především aktuálností svého poselství, hlásajícího jednotu lidstva i náboženství.

Bahá’í věřící pocházejí z více než 2000 různých národů a etnických skupin a žijí ve 235 zemích a nezávislých teritoriích světa. Celosvětové je Bahá’í společenství zřejmě nejrozmanitějším a územně nejrozšířenějším uskupením lidí na zemi. Patří také mezi nejjednotnější světové organizace, což je rysem, který jej charakterizuje snad nejvýstižněji.

Málokdo ví, že historie Bahá’í víry v České Republice sahá již do počátků dvacátého století. Bahá´í učení zapůsobilo silným dojmem i na prezidenta T. G. Masaryka a tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše. Oba se setkali s americkou věřící Marthou Root, se kterou podle Bahá´í zdrojů společně hovořili o míru a o možných cestách k jeho dosažení. Na otázku „Jak nejlépe propagovat světový mír?“ měl T. G. Masaryk údajně odpovědět: „Pokračujte v tom, co děláte. Rozšiřujte toto učení humanity a nečekejte na diplomaty. Přineste ho do škol, církví a také o něm pište.“

Bahá'u'lláh, původem perský šlechtic, který byl za své učení tvrdě pronásledován po celou dobu svého téměř čtyřicetiletého působení, zemřel v roce 1892 ve vyhnanství v dnešním Izraeli. Izraelská Haifa je také sídlem Světového domu spravedlnosti, volené instituce a nejvyšší správní rady Bahá’í víry. Od roku 1948 se Bahá’í mezinárodní společenství těší uznání coby mezinárodní nevládní organizace při OSN.

Bahá’u’lláhovo učení se dotýká všech stránek lidství. Jeho stoupenci jsou přesvědčeni o potřebě rozkvětu světové společnosti založené na několika základních principech, ke kterým mimo jiné patří odstranění všech forem předsudků, plná rovnost mužů a žen, uznání základní jednotnosti velkých světových náboženství, odstranění extrémů chudoby a bohatství a další. Jak Bahá'í věří, nastal čas rozpoznat, že všichni lidé jsou jedna rodina, a začít budovat sjednocený svět, který přijímá a oslavuje rozmanitost svých národů.

Věřící po celém světě projevují těmto principům svou oddanost zejména prostřednictvím pozitivních změn v životě jednotlivců i společenství. Angažovanost Bahá’í společenství v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje také pramení z jeho svatých písem, kde se píše, že všichni lidé „byli stvořeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející civilizaci“. Základem Bahá’í íry je přesvědčení, že každý člověk, každé společenství lidí, každý národ má svou roli v budování mírové a prosperující globální společnosti. Mnozí považují vznik Bahá’í společenství za přesvědčivý důkaz že se lidstvo ve vší své různorodosti může naučit žít a pracovat jako jeden národ v jedné globální domovině.

Rozhodně proto stojí za to si onu výjimečnou Osobnost, jejíž duch toto polečenství založil a stále jej udržuje, připomenout: Oslavy 200letého výročí narození Bahá’u’lláha proběhnou kolem 22. října 2017. Gratulace významných osobností politického a společenského života k příležitosti 200letého výročí narození Bahá’u’lláha: https://bicentenary.bahai.org/public-messages-tributes.

PR
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Lucia Aniello
Holky na tahu - DVD
Falcon
Nejlepší pařby jsou ty, na které se vám nechce... V odvážné, mládeži nepřístupné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Zatímco se v nastalém zmatku pokoušejí přijít na to, co si počnou, zažívají další a další bizarní příhody, které je v průběhu celé noci sblíží více než kdy předtím a pomohou jim zvládnout situace, ve kterých na podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2017 Radek Holík
Google+