Puls

beta karoten, jak na zrak, co zlepší vidění, rady, léky,

Zveřejněno dne 24. 7. 2014
Nemoci očí
U všech nemocí očí v zásadě platí, že není vhodné podceňovat varovné příznaky. Máme sice tendence projevy zhoršeného vidění podceňovat, ale svému zraku tak neděláme dobrou službu. A pamatujme – zrak máme jen jeden a každé podcenění problému může vést k jeho nenávratnému poškození, případně trvalé ztrátě!

Refrakční vady oka
Jaké vady přesně spadají pod pojem refrakční vady oka? Ty dioptrické, tedy vady, které způsobují zhoršené, neostré vidění. Obvykle jsou dobře kompenzovatelné brýlemi, případně kontaktními čočkami, v závažnějších případech ale už nastupuje chirurgická léčba. Do této skupiny řadíme konkrétně krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Krátkozrakost (myopie) je jednou z vůbec nejrozšířenějších refrakčních vad, postihující celosvětově až jednu třetinu populace. Jsou jí více postiženi obyvatelé měst než venkova a její výskyt stále stoupá. Projevuje se zhoršeným viděním na delší vzdálenost. Navzdory zažité představě, že se tento problém týká spíše starších lidí, se objevuje už v dětství a může mít lehký, středně těžký až progresivní průběh.
Podle počtu dioptrií se krátkozrakost rozděluje na tři stádia - prvním je lehká myopie (myopia simplex nebo také levis, do -3D), následuje střední krátkozrakost (myopia modica, -3D až -6D) a nejvyšším stupněm krátkozrakosti je těžká myopie (myopia gravis, nad -6D). Zatímco první dvě formy představují variantu normálního vývoje, ta třetí již může být spojena s vážným poškozením oka. Projevuje se už v dětství, v průběhu dospívání můžeme zaznamenat zhoršení až čtyři dioptrie za rok.

Prevence krátkozrakosti
Důležité je dbát na pestrou stravu dětí zvláště v obdobích rychlého růstu, dostatečné osvětlení při čtení či jiných zrak namáhajících činnostech, a samozřejmě správnou vzdálenost knihy, papíru a podobně. Předejdeme tak zvýšené únavě očí.

Léčba
Krátkozrakost nelze vyléčit léky, pro kompenzaci se používají brýle, případně kontaktní čočky. Při těžkých vadách je možné přistoupit k laserové operaci oka, při níž je odebrána tenká vrstvička rohovky tak, aby sama sloužila jako rozptylná čočka. Při chirurgických nitroočních operacích je pacientovi buď vyměněna postižená čočka, nebo přidána ještě jedna a následně upraven lom příchozích paprsků.


Dalekozrakost (hypermetropie) se projevuje přesně opačně – jako zhoršené vidění na krátké vzdálenosti. Faktem ovšem je, že lidé postižení hypermetropií špatně zaostřují i na vzdálené předměty. Zaostří, ale jen s vyvinutím značného úsilí vedoucího k únavě očí. Dalekozrakost se v mládí téměř nemusí projevit a zlomové období, kdy se vidění nablízko může radikálně zhoršovat, je věk kolem čtyřicítky.
Nejčastější příčinou křivkové dalekozrakosti jsou vrozená či získaná onemocnění rohovky a čočky (např. vrozeně zploštělá rohovka, vrozené změny zakřivení čočky, změny zakřivení rohovky a čočky následkem úrazů atd.).

Léčba
Dalekozrakost se koriguje prakticky podobnými metodami jako krátkozrakost – ani na ni neexistují léky, používají se proto brýle, kontaktní čočky a v případě velké vady je možné přistoupit i k laserové operaci, případně i operaci nitrooční. Při malých vadách ale korekce nejsou nutné – vždy je ke každému pacientovi potřeba přistupovat individuálně a řídit se jeho životním stylem a potřebami.


Astigmatismus
Astigmatismus je oční vada, způsobující více či méně zkreslené nebo rozmazané vidění, a to na blízké i větší vzdálenosti. Je způsobena nepravidelným tvarem oční čočky nebo rohovky. Velmi často se projevuje společně s jinou oční vadou (krátkozrakostí či dalekozrakostí) a člověk, který jí trpí, má problém se sníženou ostrostí jak při vidění do dálky, tak na blízké předměty, i když je jiná oční vada korigována brýlemi nebo čočkami. Obvykle i tak vidí vzdálené předměty lehce rozmazaně, případně roztažené do šířky.

Komplikace astigmatismu
Pokud není vada kompenzována, může docházet k dalšímu zhoršování zraku, především u dětí. Další, poměrně častou komplikací astigmatismu bývá i bolest hlavy v oblasti čela a zánět očních víček.

Léčba
Základem úspěšné korekce astigmatismu je včasná diagnostika. Oční lékaři i optometristé disponují přístroji, které dnes už dokážou zachytit i zcela minimální problém. Řešením jsou speciální brýle nebo kontaktní čočky – tzv. torické, běžně nazývané i cylindrické. Jejich používání dokáže snížit únavu očí, úspěšně zabraňuje bolestem hlavy a snižuje i riziko zánětu očních víček.


Šedý zákal
Šedý zákal (katarakta) je onemocnění, vznikající v přímé souvislosti se stárnutím – nejčastější výskyt bývá u lidí starších 65 let. Projeví se jako trvalé zakalení oční čočky, které se v průběhu nemoci zhoršuje. Lidé postižení šedým zákalem popisují své vidění, jako by se dívali přes špinavé nebo zamrzající sklo.
Přesné příčiny, proč k zakalení čočky dochází, lékaři neznají. Vedle již zmíněného věku častěji kataraktou trpí ženy, kuřáci a lidé s cukrovkou. Mezi rizikovými faktory se také uvádí znečištěné prostředí a nevyvážená strava.

Léčba
Na šedý zákal neexistuje léčba, respektive léky, které by jej zmírnily nebo úplně zastavily. Jediným řešením je operace. Při ní se chirurgicky odstraní zasažená čočka a je nahrazena umělou. Operace je buď prováděna přímo chirurgem za pomoci ultrazvuku, nebo moderními přístroji, které jsou přesnější a i celkově šetrnější. V České republice se pro tyto zákroky používá femtosekundový laser, který nahradil ultrazvuk a prakticky i lékaře – jeho zacílení je až desetkrát přesnější než skalpel a z 96 % šetrnější k oku než ultrazvuk, kterým se poškozená čočka rozdrtila a byla z oka před vložením nové vysáta. Po operaci se celková ostrost vidění vrátí zhruba do měsíce.


Zelený zákal
Český název glaukomu vznikl velmi poeticky – z řeckého glaukos, jako barva moře. A aby to nebylo tak jednoduché, vlastně žádným zákalem není. Vzniká v důsledku zvýšení nitroočního tlaku, když tekutina, která se v oku vytváří a zaručuje tak jeho správné fungování, se buď začne tvořit ve zvýšeném množství, nebo nemá kam odtékat. Zvýšený tlak následně vede k poškození optického nervu.

Onemocnění zpočátku neprovází prakticky žádné závažné projevy. Postihuje ale přímo zrakový nerv, proto je časná diagnostika klíčová pro zachování zraku. Pacient ovšem ve většině případů navštíví lékaře až ve chvíli, kdy se mu zhorší zrak, což už je ale velmi pokročilá fáze vývoje glaukomu, tzv. s otevřeným úhlem. Tento typ vzniká nadměrnou produkcí tekutiny uvnitř oka.
Druhý typ, s uzavřeným úhlem, je diagnostikován tehdy, když tekutina nemá kam z oka odtékat. Projevuje se záchvatovitou prudkou bolestí a rozmlženým viděním. V takovém případě je bagatelizace příznaků velmi nebezpečná a je potřeba neprodleně navštívit očního lékaře.

Glaukom může být onemocněním vrozeným. Je proto nutné, aby děti matek, které touto nemocí trpí, byly už v raném věku vyšetřeny specialistou. Mezi další rizikové faktory jednoznačně patří věk, stres, emoční výkyvy a cukrovka. Jako rizikový faktor je uváděna i migréna.
Nemoc je to velmi zrádná, protože je téměř bezpříznaková. Pokud už dojde ke glaukomovému zánětu, postižený mívá nutkání na zvracení, vidí barevná kola kolem zdrojů světla a trpí bolestmi hlavy i oka. Oko může i náhle zarudnout.

Léčba
Léčba zeleného zákalu je v zásadě trojí – medikamentózní, laserová a chirurgická. V každém případě je ale nutná, protože při neléčení může vést až k trvalé ztrátě zraku.


Gabriela Kostašová
 Přidejte k článku první komentář >> 
beta karoten, jak na zrak, co zlepší vidění, rady, léky,
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Pavel Gejdoš
Věže České republiky
Plot
Po publikaci Rozhledny, která zmapovala stavby postavené cíleně pro turisty za účelem výhledu, přichází kniha věnovaná věžím, tedy budovám, které vznikaly za jinými účely – jako okrasa, dominanta, průmyslová stavba, ukázka stavebního mistrovství či pragmaticky jako místo, odkud hlásný či ponocný z nadhledu hlídal město. Pavel Gejdoš, spoluzakladatel Klubu přátel rozhleden, pečlivě vybral 405 nejzajímavějších, nejkrásnějších a nejdostupnějších věží u nás. Jeho knihu můžete brát jako encyklopedický přehled, ale také jako vybídnutí k procházce historií či malebnou krajinou naší země.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+