Puls

čočky, kontaktní, výměna skel, obroučky, nejlevnější brýle, korekce zraku

Zveřejněno dne 5. 6. 2014
500 odstínů šedi
Oči jsou téměř zázračný orgán. Díky jim přijímáme osmdesát procent informací o okolním světě, okohybné svaly jsou nejsilnější v celém těle a oko je jediný orgán, který nepotřebuje „odpočívat“!

Vidět se musíme naučit úplně stejně jako mluvit či chodit. Všimli jste si někdy toho, že novorozenci „šilhají“, případně nejsou schopni zafixovat konkrétní předmět? Tento jev obvykle novopečené rodiče děsí, ale vězte, že je zcela normální.

Vývoj zraku má počátek už v embryonálním období, ale i zcela donošený novorozenec ještě nemá zralý zrak. Korová centra ještě nejsou zcela vyvinuta, na sítnici není dokončen vývoj místa centrálního vidění a periferní vidění tak převažuje nad centrálním – proto miminka do tří měsíců věku prakticky nefixují vzdálenější předměty oběma očima zároveň. Reagují ale velmi dobře na kontrast černé a bílé a registrují i červenou barvu.

Oko se vyvíjí až do šesti let věku
Už během prvního měsíce života je dítě schopné rozlišovat kontrasty a krátce fixovat předměty, ale ne oběma očima zároveň. Už v průběhu druhého měsíce se ale tato fixace začíná objevovat a od třetího lze říct, že dítě začíná nastavovat osy pohledu k podnětu. Od čtvrtého měsíce už děti ostří bez problémů i na blízké předměty a do šestého měsíce i mozek vytváří jednotný prostorový vjem z viděného. Vývoj všech reflexů se zakončuje ve třech letech a do šestého je upevňován.

Oční vady u dětí
Už v porodnici jsou oči novorozenců plošně vyšetřovány – screening vrozeného šedého zákalu je prováděn jednoduchým prosvícením oka oftalmoskopem. První problémy s viděním se u dětí projevují už kolem čtvrtého roku života a je potřeba dbát na časné vyšetření. Některé oční vady se totiž v pozdějším věku nepodaří zcela odstranit. Jedná se především o tupozrakost, projevující se například tím, že dítě při sledování předmětů nebo třeba při malování naklání hlavu do strany a ostří jen jedním okem. Tupozrakost (amblyopie) je vada, při které se snižuje schopnost vidění u jednoho, nebo v tom horším případě u obou očí. Na první pohled se nijak výrazně neprojevuje (na oku nic nepoznáte), ale při podcenění varovných příznaků může vést až k oslepnutí. Kdo je tupozrakostí nejvíce ohrožen? Děti, jejichž rodiče trpí oční vadou, případně šilháním, a ty, které jsou po úrazu oka nebo mají vyšší dioptrickou vadu.

Dalším velmi častým problémem u dětí je šilhání, odborně strabismus. U miminek je v podstatě normální, jestli ovšem přetrvá i do vyššího věku, je třeba navštívit očního lékaře. Šilhání totiž není jen kosmetický defekt (ani za ten vám dítě v dospělosti nepoděkuje), ale při neléčení může způsobit závažné problémy v dospělosti – šilhání totiž způsobuje dvojité vidění a mozek začne postupně ignorovat informace přicházející z postiženého oka. Výsledkem může být rozvoj tupozrakosti, snížení vjemů přicházejících do mozku a samozřejmě i ztráta prostorového vidění.

Poměrně častými vadami dětí bývá i dalekozrakost a krátkozrakost. Tu na rozdíl od tupozrakosti dokážeme při troše pozornosti odhalit poměrně snadno. Dítě se rychleji unaví při práci „na blízko“, tedy při psaní, čtení, malování, často si mne oči, případně si stěžuje i na bolest hlavy. Neklamným znamením, že je načase navštívit odborníka, je i tendence sedat si blízko k televizi při sledování pohádky, sahání mimo nabízený předmět a i pravidelné přivírání buď jednoho, nebo obou očí.
Zmíněné vady se léčí konzervativně – cvičením, nasazením brýlí, případně i kompenzačních pomůcek. Jakkoliv to může být pro předškolní dítě nepříjemné, efekt se dostaví celkem rychle a včasným zahájením léčby lze poměrně úspěšně zabránit prohlubování problému v pozdějším věku.

Úrazy očí
Oko je velmi citlivý orgán a každé zranění může způsobit trvalé poškození, slepotu, případně i jeho ztrátu. Co našim očím tedy hrozí? Asi nejčastější zranění známe všichni víc než důvěrně – uvíznutí drobných předmětů, ať už se jedná o prach, řasu nebo třeba drobný hmyz (znají zvláště cyklisté). Co v takovém případě dělat? Bylo by samozřejmě ideální vyhledat lékaře či optika, ale co si budeme povídat – kdo by s muškou běžel do ordinace. Takže jak na to? Rozhodně si oko nemněte, ani se v něm „nešťourejte“. Nejlépe někoho požádejte o pomoc – měl by si umýt ruce mýdlem a teplou vodou (desinfekcí), navlhčit roh čistého kapesníku vodou, očními kapkami nebo borovou vodou, uchopit palcem a ukazovákem horní a spodní víčko, odtáhnout od sebe a zkontrolovat spojivkové vaky. Cizí předmět by měl být odstraněn navlhčenou látkou a oko vykapáno očními kapkami. Pokud ale problémy přetrvají, případně je cizí tělísko v oku zeseknuté nebo zapíchnuté, v „operaci“ nepokračujte, oko překryjte obvazem a vyhledejte lékaře.

Velmi časté je také poškrábání rohovky – vzniká v důsledku průniku cizorodého předmětu do oka, ale i třeba po seknutí větvičkou. Pociťujeme ho obvykle stejně jako přítomnost cizího tělíska v oku, ale sami si pomoct nedokážeme. Tento typ zranění vyžaduje lékařské ošetření, takže překrýt gázou, do oka si nesahat a vyhledat pomoc.

Pády drobných předmětů jsou nepříjemné a poměrně časté, opravdu nebezpečné je zhmoždění a jiná vážná poranění očního bulbu nebo poleptání chemickými látkami. V případě očního zhmoždění nebo krvácení se sami o první pomoc nepokoušejte. Oko opět překryjte a vyhledejte odbornou pomoc. Při zasažení chemikálií je první pomoc naopak zásadní – oko vyplachujte po dobu alespoň patnácti minut čistou tekoucí vodou, a to od vnitřního koutku k vnějšímu. Pokud chemikálie, která oko zasáhla, nebyla tekutá, ale pevná (sypká), její zbytky mohou být pod víčky – věnujte pozornost i tomuto prostoru a důkladně je odstraňte. Při zasažení chemickými látkami hrozí komplikace a poškození přímo úměrné době expozice. Lékařské ošetření je samozřejmostí, stejně jako to, že je potřeba s sebou vzít obal látky, která oko zasáhla.

Prevence je poměrně jednoduchá – při činnostech, kde hrozí úraz oka letícím předmětem, teplem, UV zářením, případně zasažení chemickou látkou, důsledně používejte ochranné pomůcky – brýle patřičné velikosti a zabarvení, nebo ochranný štít.

Brýle, nebo kontaktní čočky?
Dioptrickými vadami trpí lidé bez rozdílu věku i pohlaví. Se zvyšujícím se věkem se ovšem zrak může „horšit“ a my máme čím dál častěji potíže s doostřením do dálky, „prodlužují“ se nám ruce a špatně se nám čte. Brýle jsou v těchto případech pomůckou, která pomáhá účinně se zapojit do běžného života, řídit automobil a normálně číst. Ne vždy jsou pro nás ale brýle vhodné – problémy činí sportovcům, mlží se při přechodu z vnitřního do vnějšího prostředí (jízda tramvají v zimním období je pro mnoho lidí skutečný horor) a zvláště pro ženy představují mnohdy i estetický problém. Naštěstí, díky objevům nových, moderních materiálů, pominula doba otlačených nosů a nevzhledných „popelníků“, jež oči opticky deformovaly. I při nutnosti korekce výrazné oční vady můžeme pořídit brýle z odlehčených materiálů, které nesjíždí z nosu a působí i jako výrazný módní doplněk. Vyžít můžeme samozřejmě i skla, která se na slunci zabarví do hněda či černa, aby se v místnosti opět vrátila k úplné čirosti. Nositel tak není nucen buď na slunci mžourat nebo nosit po kapsách náhradní sluneční brýle.

Antireflexní vrstvu jistě vyžijí motoristé, stejně jako lidé pracující dlouhodobě při umělém osvětlení, případně s počítačem. Proč? Antireflexní úprava brýlové čočky pomáhá snižovat odraz dopadajícího světla až na jedno procento. V praxi to znamená, že jste například při zhoršených světelných podmínkách při řízení méně oslňováni reflektory protijedoucích automobilů a samozřejmě lidé, se kterými hovoříte, vám skutečně vidí do očí, nemusí tedy sledovat svůj obraz ve vašich brýlích.

Dnes už jsou samozřejmé i takové úpravy brýlových skel, které sníží jejich náchylnost k poškrábání, případně zvýší jejich hydrofobnost nebo antistatické vlastnosti.
Bez zmínky nemůžeme ponechat ani fakt, že minuly doby, kdy všichni nosili na obličejích podobný model obrouček, ať už jim slušel nebo ne. Pamatujete časy, kdy mnozí krátkozrací raději riskovali, že na ulici nepoznají ani vlastní babičku, jen aby nemuseli nasadit nevzhledný model, ve kterém se cítili jako příšera? O brýlích na čtení ani nemluvě! Dnes optiky téměř praskají ve švech a můžeme si vybrat přesně takové brýle, které nám opravdu sluší, a dokonce se zásobit takovým množstvím módních výstřelků, že se z brýlí právem stává vyhledávaný módní doplněk.

Kontaktní čočky se s rozvojem výrobních technologií staly běžnou součástí života mnoha z těch, kdo se bez brýlí prostě neobejdou. I v tomto segmentu je nabídka téměř nepřeberná a zájemci si mohou vybírat mezi čočkami jednorázovými, takovými, které prakticky nemusí vyndat z očí, případně si díky jejich aplikaci můžete i hrát s barvou svých očí.
Oči jsou zázračný orgán a zasluhují naši pozornost. Ať už v oblasti prevence, nebo případné léčby úrazů či korekce dioptrických vad. A víte, že naše oko dokáže rozlišit až 500 odstínů šedi?


Gabriela Kostašová
 Přidejte k článku první komentář >> 
čočky, kontaktní, výměna skel, obroučky, nejlevnější brýle, korekce zraku


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+