Lidé

Zveřejněno dne 21. 8. 2020
Ocenění pro vojáka, kterého chtěli popravit
Ve výroční den 21. srpna bude v reprezentativních prostorách Jihomoravského kraje předána Pamětní medaile plukovníku Otakaru Pospíšilovi, který se, jako jeden z mála vojáků československé armády, aktivně vymezoval vůči okupaci v roce 1968. Takto oceněn bude vůbec poprvé.V pátek 21. srpna bude plukovníku v.v. Otakaru Pospíšilovi slavnostně předána Pamětní Medaile Jihomoravského kraje. Otakar Pospíšil (narozen 1932 v Brně) sloužil v roce 1968 jako voják u 24. vrtulníkového pluku v Brně. V den invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 vytvořil a následně i rozšiřoval mezi vojsky okupačních armád výzvu s textem odsuzující okupaci Československa. Během rozšiřování tohoto textu byl zatčen sovětskými tajnými agenty a převezen přímo k veliteli okupačních vojsk generálu Ivanovovi, který po přečtení textu odsoudil Pospíšila k trestu smrti zastřelením. Od popravy dělily Pospíšila pouhé hodiny. Nakonec však byl po intervencích svých nadřízených propuštěn a opět převezen ke své jednotce. Během následující normalizace byl z armády vyhozen.

Plukovník Otakar Pospíšil bude 21. srpna 2020 v 10.30 přijat v zastupitelském sále Jihomoravského kraje, kde mu bude udělena medaile za jeho statečnost projevenou během okupace v roce 1968. „Plukovník Otakar Pospíšil je jednou z nesmírně statečných osob, ve vypjaté chvíli dokázal ustát přesvědčení o nespravedlivé a nelegální okupaci naší země, a to i navzdory tomu, že mu za to hrozila smrt. Je to jeden z lidí, na které můžeme a máme být právem hrdí,“ uvedl Michal Doležel, zastupitel Jihomoravského kraje.

Michal Doležel
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Lucie Tučková
Sítem slov
Novela Bohemica
Poutavá kniha romanistky Lucie Tučkové je osobitým vhledem do moderní české literatury s přesahy do 19. století a také do francouzské a italské oblasti. Autorka se přibližuje ke spisovatelům, kteří ji hluboce oslovují, a vybírá si podstatná témata, která nebývají v jejich díle na první pohled zřejmá, anebo se s nimi literární kritika doposud mnoho nezabývala. Texty přitom originálně osvětlují ve většině případů tvorbu spisovatelů, které řadíme mezi velikány naší literatury, mezi nimiž jsou i Julius Zeyer, Jakub Deml, Zbyněk Hejda, Pavel Zajíček anebo Bohumil Hrabal, z francouzské literatury např. Henri Pourrat či Marie Noël. Svěží, čtenářsky přístupnou a formulačně přesnou knihu dokresluje řada neznámých či dosud vzácně publikovaných fotografií a několik překladů coby ukázek z díla.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+