Knihy

Zveřejněno dne 16. 4. 2020
Nenechte mlčet múzy ani za pandemie
České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny Brno (MZK), vypisuje stipendium pro autorky a autory z České republiky s cílem podpořit jejich tvůrčí psaní v domácím prostředí v čase pandemie a omezení volného pohybu i cestování po Evropě.


Česky píšící autor může požádat o měsíční stipendium ve výši 20 000 Kč, a to na dobu dvou či tří měsíců od června do září 2020. ČLC vyčlení na stipendia 500 000 Kč a podpoří maximálně tři autory v každé z těchto čtyř žánrových sekcí: umělecká próza, poezie, komiks, tvorba pro děti a mládež. Žádosti posoudí odborní spolupracovníci ČLC.

Povinnou součástí žádosti o stipendium je vyplněný formulář, kde žadatel, mimo jiné, popíše literární projekt, na kterém bude po dobu stipendia pracovat (max. 500 slov). Doporučenou součástí žádosti je ukázka daného projektu v rozsahu dvou normostran, případně tří až čtyř panelů či ilustrací. Dokumenty žadatel pošle elektronicky na adresu residencies@czechlit.cz.

Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC/MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu roku 2021 v Česku či zahraničí. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor v rámci stipendia pracoval, být v tiráži opatřena poznámkou "Publikace vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci autorského stipendijního programu 2020".

Termín pro zaslání elektronických žádostí: pondělí 27. dubna 2020, 12.00.

Složení komise, jež bude žádosti posuzovat:
Prof. Petr A. Bílek
Radovan Auer
Jana Čeňková
Blanka Činátlová
Pavel Kořínek
Martin Krafl
Olga Stehlíková


Redakce
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Lucie Tučková
Sítem slov
Novela Bohemica
Poutavá kniha romanistky Lucie Tučkové je osobitým vhledem do moderní české literatury s přesahy do 19. století a také do francouzské a italské oblasti. Autorka se přibližuje ke spisovatelům, kteří ji hluboce oslovují, a vybírá si podstatná témata, která nebývají v jejich díle na první pohled zřejmá, anebo se s nimi literární kritika doposud mnoho nezabývala. Texty přitom originálně osvětlují ve většině případů tvorbu spisovatelů, které řadíme mezi velikány naší literatury, mezi nimiž jsou i Julius Zeyer, Jakub Deml, Zbyněk Hejda, Pavel Zajíček anebo Bohumil Hrabal, z francouzské literatury např. Henri Pourrat či Marie Noël. Svěží, čtenářsky přístupnou a formulačně přesnou knihu dokresluje řada neznámých či dosud vzácně publikovaných fotografií a několik překladů coby ukázek z díla.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+