Knihy

Zveřejněno dne 2. 5. 2020
PŘEDSTAVUJEME: Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) je spolkem s celostátní působností sídlícím v Brně. V letošním roce oslaví již 30 let své existence – na konci dubna 1990 mu sám legendární autor knih pro mládež udělil souhlas s používáním jeho jména v názvu. Nejen o tom, jak dnes vypadá práce s odkazem Jaroslava Foglara, jsme si povídali se současným předsedou SPJF Vojtěchem Hanušem.Co pro vás konkrétně znamená Jaroslav Foglar?
Především krásné dětství strávené nad jeho knihami, ale také jeho vliv na celý můj život. Autor knih, ke kterým se i dnes, v dospělosti, rád vracím. A přestože dnes čtu spíš odborné texty o jeho životě a díle, nedávno jsem si našel čas i na přečtení románu Boj o první místo a znovu jsem se utvrdil, jak krásné a podnětné je to čtení.

SPJF vzniklo se souhlasem Jaroslava Foglara. Byl to souhlas spíše formální, nebo šlo o širší spolupráci?

Bylo to něco mezi tím. O nějaké aktivní spolupráci Foglara s SPJF asi mluvit moc nemůžeme, přece jen byl už starší muž. Ale jeho vztah k našemu sdružení byl blízký. Rozhodně to nekončilo jen oním souhlasem z konce dubna, pořádali jsme s ním besedy, vedli rozhovory.

Jaké jsou hlavní cíle SPJF?

Naší hlavní snahou je přivést lidi k jeho knihám. Knihám, které jsou nejvýznamnějším dědictvím, které pro nás vytvořil. Proto se snažíme připravovat hry a tábory s foglarovskou tematikou. Ale pozor, nejde jen o děti! Foglarovo dílo je totiž multigenerační. Uvedu příklad: Čtyřleté dítě si asi ve Foglarovi ještě moc nepočte. Proto se snažíme oslovit i dospělé – jejich rodiče či prarodiče, kteří mají třeba krásné vzpomínky na dětství s foglarovkami a mohou knihy dětem předčítat.
Anebo se rodičům samotným snažíme ukázat, jak mohou s dětmi prostřednictvím Foglarových knih aktivně pracovat.

Dokážete říct, jak je dnes vnímáno dílo Jaroslava Foglara mezi dětmi? Pozitivně, nebo spíš se shovívavým úsměvem?

Především je nutné zmínit, že se Jaroslav Foglar i dnes, v přemíře informací a široké nabídce knih, neztratil. Stále tu je! Děti o něm vědí. Navíc teď je to ještě trošku lepší, když jeho knihy začaly v nakladatelství Albatros znovu vycházet.
Velkou roli hraje také téma knihy. Například u stínadelské romantiky – příběhu z ponurého města už jdou případné úsměvy stranou. Městská romantika prostě láká.
Ovšem, ona úsměvnost existovala i za mého dětství. Když jsem se snažil na základní škole mezi svými spolužáky "agitovat" za foglarovky, založit si klub, tak se na mě mnozí z nich dívali právě s tím úšklebkem, že jsem na ně moc velký "skautík". Ono se to ale postupem času zase otočí a řada z nich dnes, už v rodičovské roli, přivede své děti do skautu či s nimi vyrazí za tajemstvím Stínadel.
Mimochodem, rád bych zmínil jeden zajímavý paradox. Zatímco široká veřejnost zná většinově Foglarovy nejznámější knihy (Hoši od Bobří řeky, Záhadu hlavolamu nebo komiksové Rychlé šípy) a lidé jsou schopni je vyjmenovat, pak z různých anket i ze setkávání s lidmi, kteří jeho knih přečetli víc, vyplývá, že oblíbenou knihu má každý jinou. Třeba právě ten Boj o první místo.

Na stránkách vašeho spolku se píše, že nabízíte alternativu využití volného času. Jak to v praxi vypadá? Co to je ta alternativa?

Jsou to kluby, které Foglar vytvořil (první výzva k zakládání klubů vyšla 8. května 1937 v časopise Mladý Hlasatel, poz. red.). Jaroslav Foglar přednesl koncept, jak organizovat party, které spontánně mezi chlapci i děvčaty vznikají. Na sídlištích, ve školách, ve městech, jako přirozený prvek společnosti. Party, které vznikají, aniž bychom o nich třeba my, nebo jakákoli organizace vůbec věděli.
SPJF je v současné době jedinou organizací, která v této myšlence pokračuje a do jisté míry ji i rozvíjí. Dokonce se tento model zakotvil i pro granty Ministerstva školství, které se rozdělují mezi mládež organizovanou v oddílech a neorganizovanou – to jsou právě tyto alternativní mikrokolektivy.

Jak v praxi probíhá ono organizování klubů, myslím komunikace s nimi? Jaroslav Foglar je organizoval prostřednictvím časopisů Mladý hlasatel a Vpřed.

Bohužel, myšlenka klubů, čtenářských klubů, jak je tehdy vytvořil Foglar, dnes už není zcela funkční. Těch faktorů, proč jeho představy v té ryzí formě dnes nefungují, je mnoho.
Jedním z nich je i to, že Jaroslav Foglar jako osobnost a vychovatel byl fenomenální. Přesně věděl, čím děti oslovit, co jim nabídnout. Ale zpátky k vaší otázce. Komunikace s kluby, tedy její způsoby, se velmi rychle mění. Co šlo třeba ještě před pěti lety, už dnes jednoduše nefunguje. Proto soustředíme svůj hlavní komunikační kanál pro koordinaci klubů přes rodiče.
Mimochodem, dnes je problémem i samostatnost. Je to velké téma, o kterém se poměrně málo mluví. Přitom Foglar otázku samostatnosti ve svých knihách hodně zmiňoval, jen to málo lidí vnímá.

Otázka na závěr: SPJF je organizací s celostátní působností, ale naše čtenáře by asi primárně zajímaly jeho aktivity v Brně…

Rozhodně bych doporučil hru, která probíhá vždy na jaře a nese název Stínadla tudy. Dnes už ji po Brně hrají na dva tisíce lidí. Děti, jejich rodiče, studenti… Jinak o našich dalších aktivitách se zájemci mohou dozvědět na našich facebookových stránkách: facebook.com/foglar.

Vojtěch Hanuš (*1986 v Brně) vystudoval brněnské VUT, obor Geodézie a kartografie, a pracuje jako geodet na volné noze. Členem SPJF je od roku 1997. Od roku 2016 je jeho předsedou. 

Foto: Václav Valeček

Robert Žďárský
Článek otištěn v Kult 05/20
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
David Böhm, Ondřej Buddeus
Hlava v hlavě
Labyrint
Druhé, větší a chytřejší vydání. Nevšední publikace, první česká hlavopedie, určená především pro dětského čtenáře, jemuž má originální a hravou vizuální formou pomoci pochopit základní skutečnosti týkající se hlavy, mozku a jeho fungování. Výsledkem je vizuálně nápaditá a poetická kniha, spojující humor, zábavu i poučení, v níž na všetečné dětské otázky odpovídají nejen neurolog, boxer či detektiv. Hlava v hlavě získala Magnesii Literu jako nejlepší kniha roku pro děti, Zlatou stuhu České sekce IBBY pro výtvarný počin roku a první místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+