Knihy

Zveřejněno dne 11. 11. 2018
RECENZE: Smrtí to začíná
Po devíti letech, během nichž stihla Bianca Bellová sesbírat nejrůznější ocenění, a to především za svůj poslední román Jezero (2016), znovu vychází její prvotina Sentimentální román. Novela na jeden zátah, plná smrti a kopulace, kterou nelze zaměnit s milováním.Nině zemře matka, a tak se při probírání "rodinným harampádím" v opuštěném bytě začne mimoděk probírat i vlastní minulostí; Eda jede přes celou republiku zpravit pozůstalou o skonu manžela a rozpomíná se na vlastní setkání se smrtí. Smrt je motorem novely – rozehrává dvě dějové roviny, které se, zpočátku zdánlivě nesouvisející, postupem času motivicky více a více proplétají, až v závěru knihy splynou v jediný příběh.

Sentimentální román je ponurá jednodenní cesta za úplným odhalením dávných událostí a spojitostí, v jejichž světle si čtenář odůvodní současný duševní stav protagonistů Niny a Edy. Svět novely se zakládá na nezdravé atmosféře, plné páchnoucí kočičí moči, násilí a různých podob kopulace, z nichž ani jedna se nepodobá aktu milování. Účinek některých momentů je mnohdy až fyzicky citelný: "‚Tímhle jsi skončila, ty svině,‘ řekl otec chladně, jako když pleskne kus masa o podlahu, přitáhl si oběma rukama její hlavu a kolenem ji nakopl do obličeje. Zlomil jí nos a vyrazil dva přední zuby. Dopadla na zem na všechny čtyři."

Tyto nepříliš veselé motivy jsou do Sentimentálního románu vepsány rukou suveréna, umí čtenáře upoutat, znechutit i zneklidnit. Škoda jen, že nedokážou ukázat někam dál za sebe, k něčemu citelnému, ale nevyslovitelnému.

Sentimentální román
Bianca Bellová
Host, 2018


RaT
Článek otištěn v Kult 11/18
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Marie Svatošová, Aleš Palán
Neboj se vrátit domů
Kalich
Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů Neboj se vrátit domů zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie Svatošová. Rozhovor s ní vede spisovatel a novinář Aleš Palán.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2018 Radek Holík
Google+