Knihy

Zveřejněno dne 1. 6. 2018
RECENZE: Moravský kras povšechně o všem
Tuto knihu bych, na rozdíl od jiných recenzentů, biblí o Moravském krasu úplně nenazval. I když se mu věnuje opravdu souhrnně, rozsahem informací není úplně vyčerpávající. Hlavním cílem knihy je provést čtenáře popisovaným územím tak, jak šel čas.
Jak píše sám autor Petr Zajíček, Moravský kras, to je pojem. Zhruba sto kilometrů čtverečních vápencového území (odtud kras), které nepotřebuje příliš propagovat. Zapotřebí je leda snad více osvěty. Jenže, jak dílo o takovém území pojmout, aby se čtenář necítil být ochuzen?

Kdybych se měl o knize vyjádřit jedním slovem, pak bych použil výraz průvodce. Přestože je na něj příliš velká a těžká, svou formou mi připomíná průvodce opravdu nejvíc. A to i navzdory tomu, že v ní nejsou téměř žádné mapy, aby se čtenář snadněji zorientoval.
Sám autor v úvodu avizuje, že půjde o historické shrnutí. O jakýsi exkurz do dějin Moravského krasu, v němž hlavní prim hraje obrazová složka, tedy fotografie. Jsou jak z doby nedávno minulé, tak tu lze naleznout, a to je celkem zásadní, i snímky archivní. Mnoho z nich je při tom zveřejněno vůbec poprvé a navíc se zasvěceným komentářem. Ono se totiž sluší mnohdy upozornit na změny, které s plynutím času v této oblasti nastaly. Ne každý je totiž natolik všímavý, aby těmto rozdílům věnoval dostatečnou pozornost.
Jde například o změnu krajiny a to, jak se měnily poměry. Paradoxně se Karel Absolon, jenž svou činností vyloženě ničil celé (obecně nezajímavé) části jeskyní, aby umožnil přístupnost těch zajímavých, mrzel nad tím, jak je krajina "znetvořena silnicí" a vznikající dopravní infrastrukturou, které si vyžádal rozvíjející se turistický ruch. Ten ruch, který Absolon svými průzkumy de facto podněcoval.
Ne, Karla Absolona nelze v jakékoli zmínce o Moravském krasu minout. Mám totiž za to, že všechny obsáhlejší monografie na toto téma jsou v první řadě a celkem logicky vnímány jako pokračování jeho práce. Přestože psal na naše dnešní poměry spíše tendenčně a "bombasticky". Absolon je navíc výjimečný i v tom, že byl u těch největších objevů. Všechny ostatní lze nazvat spíše "laboratorními" badatelé, kteří provádějí aktualizaci informací. Klíčovou věcí je proto správně uchopit téma.
Ze zkušenosti vím, že shromáždit informace encyklopedického charakteru o jakékoli oblasti zájmu není vůbec jednoduché. Zvlášť když stále platí, že co člověk, to názor. V tomto případě však šíře záběru (celý Moravský kras) poněkud vylučuje podrobnější pohled, tedy bližší zastavení u samotných jeskyní, které leží jaksi mimo hlavní zorné pole.
Kniha Moravský kras v ponorné řece času je tematicky rozdělena do pěti sekcí. První je o prehistorii Moravského krasu a jejím výzkumu, druhá se věnuje hlavní objevitelům, většinou amatérům. Třetí samostatná kategorie se zaměřuje na speleologii, čtvrtá na rozvoj turismu, tedy život na povrchu, a pátá na botanicko-zoologickou stránku našeho nejrozsáhlejšího krasového území.
Podtrženo sečteno. Kniha pana Zajíčka je něco mezi průvodcem, ovšem spíše zevrubným a mnohdy vycházejícím z nepříliš aktuálních, léty zažitých frází, a mezi dílem navazujícím na Karla Absolona, tedy zhutnělou vědeckou prácí, pro běžného čtenáře třeba i hůře stravitelnou.
Petr Zajíček spíše vypráví a v souvislostech popisuje mnohdy až těžko uvěřitelné příběhy, které mohou budit dojem, že pocházejí z hospodských povídaček. Přitom nepochybuji o tom, že je psal sám život a jsou pravdivým svědectvím o dějinách našeho nejrozsáhlejšího krasového území, souhrnně označovaného jako Moravský kras.

Petr Zajíček: Moravský kras, v ponorné řece času
Academia, 2017


Robert Žďárský
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Milan Jenčík
Zdivočelé Sudety
Mladá fronta
Bohatě ilustrovaná kniha založená na mnohaletém výzkumu přináší objevný popis bouřlivého roku 1938. Velké události se v ní prolínají s rozborem činnosti jednotek Stráže obrany státu v exponovaných pohraničních oblastech západních Čech. Autor se ovšem nově dívá i na související poválečné dozvuky: působení německých záškodnických organizací, útěk banderovců přes západní Čechy či transfer německého obyvatelstva. Tato přelomová práce by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o dramatické období, během něhož se před 80 lety rozhodovalo o dalším vývoji naší země i celé Evropy.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2018 Radek Holík
Google+