Filmy

Zveřejněno dne 10. 3. 2020
RECENZE: O Češích vážně i lechtivě
S notnou dávkou zjednodušení lze říct, že prakticky každý film letos 53letého Petra Zelenky končí úplně jinak, než se dá na jeho začátku odhadnout. Platí to i pro nového Modeláře. Tentokrát jsou však příčiny tohoto jevu konvenčnější než dřív.Zelenka v Modeláři do značné míry rezignoval na mnohé z trademarků, které z něj činí tvůrce výjimečného nejen v rámci české, ale i středoevropské kinematografie. Absentuje zmnožování narativů z minulého Ztraceni v Mnichově, divadlo na „divadle“ Karamazových, kvazidokumentární postupy Roku ďábla i povídkové uspořádání Knoflíkářů. Znovu pracuje s řadou zcizujících prvků, stojících mimo rámec fikčního filmu, ten je však vyprávěn převážně lineárně a jeho příběh není komplikován výraznějšími odbočkami.

Jeho výchozí premisa koneckonců obstojí i sama o sobě. Kamarádi Pavel (Kryštof Hádek) a Plech (Jiří Mádl) společně natáčejí krátké klipy prostřednictvím moderních dronů. Zatímco prvně jmenovaný chce dát své existenci nějaký vyšší rozměr, jeho někdejší spolužák vidí budoucnost především v dostatečné finanční emancipaci. Konflikt mezi dvěma různými přístupy k životu tvoří základ motivické bohatosti, s níž Zelenka pracuje.

Nosná je v tomto směru především charakteristika lehce autistického Pavla, prahnoucího po hodnotách, které – aniž by si to většinová česká společnost dokázala přiznat – jsou v dnešní době spíše trpěné až vysmívané. Jeho volání po občanské zodpovědnosti, právu na spravedlnost a demokratických hodnotách rozhodně nepadá na úrodnou půdu. S výjimkou dobromyslného Plecha totiž naráží takřka výhradně na postavy s pochybným morálním kreditem. Co do kadence skutečně zajímavých a „užitečných“ myšlenek je Modelář filmem v dobrém slova smyslu pozoruhodným.

Výrazně problematičtější je to s jejich sestavením do funkčního tvaru. Jelikož o minulosti a dosavadních zkušenostech obou stěžejních postav (o těch ostatních nemluvě) víme pramálo, působí občas jejich rozhodnutí jako těžce uchopitelná, zbrklá a nedostatečně důvěryhodná. Není tak příliš jasné třeba to, proč Pavlovi navzdory jeho sociální nešikovnosti tak rády podléhají ženy napříč generacemi i společenským postavením. Krátká milostná vzplanutí pak působí jako docela zbytečná příležitost k „hláškování“, jež se sice dobře vyjímá v trailerech, ale do jinak vážného dramatu příliš nezapadá.

Jinak se ovšem Modelář hlásí k vzácně kvalitativně vyrovnané filmografii svého tvůrce a už teď se dá předpokládat, že bude patřit k tomu nejzdařilejšímu, co letos čeští režiséři a scenáristé vyprodukují.

Modelář
Petr Zelenka
Premiéra 6. února 2020
www.falcon.cz

Ivo Michalík
Článek otištěn v Kult 03/20
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Daňa Horáková
O Pavlovi
Torst
Vzpomínky české novinářky, prozaičky a kulturní organizátorky (mj. též ministryně kultury města Hamburk) Dani Horákové na léta strávená s jejím manželem, filmovým režisérem, scenáristou a prozaikem Pavlem Juráčkem. Autorčino vzdělání i spisovatelská a životní zkušenost jí umožnily napsat knihu, která je nejen detailním, intimním, místy humorným a v mnohém strhujícím psychologickým portrétem významné osobnosti české kultury, ale i svědectvím o širším okruhu mnoha Juráčkových a jejích přátel a známých z oblasti českého filmu, divadla, disentu a exilu (Václava Havla, Miloše Formana, Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Rudolfa Slánského mladšího, Pavla Kohouta, Milana Machovce, Ludvíka Vaculíka, baronky Blanky Battagliové a mnoha dalších). Kniha není zdaleka jen vzpomínková, ale jde také o obecnou reflexi - lidské povahy, mezilidských vztahů, tlaku dějin na člověka a v posledu i lidského osudu a lidské odpovědnosti za vlastní život vůbec. A lásky, která ničí, ale je přesto životodárná.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+