Výstavy

Zveřejněno dne 1. 8. 2020
RECENZE: Moravské stíny Adolfa Loose
Retrospektivní výstava je poctou Adolfu Loosovi. Přibližuje návštěvníkům sice poněkud neznámou (proto ty stíny), ale přesto zajímavou moravskou stopu tohoto významného architekta. Muže, od jehož narození uplyne letos 150 let.Výstavu "otevírá" kulisa tzv. mramorového sálu z Bauerova zámečku na brněnském výstavišti. Stavby, která sice byla postavena v polovině 19. století v klasicistním a empírovém stylu, ale její interiér měl Loos v letech 1923–1925 přestavět. Přesto z výstavy vyplývá, že dílo nebylo, především v důsledku architektovy "roztěkanosti", nikdy zcela dokončeno.

Druhé místnosti dominuje soubor fotografií Bauerovy rodiny, které na pozadí zachycují i postupný vznik výstaviště. Snímky jsou o to cennější, že dokládají poměrně netradiční kratochvíle rodiny tohoto šlechtice a podnikatele.

V další části se autoři blíže věnují architektově spolupráci právě s Viktorem Bauerem. Pro něj Loos zrealizoval novostavbu vily v Hrušovanech u Brna. Dodnes autorsky nejasně doložitelná je stavba (snad průčelí) budovy hrušovanské cukerní rafinerie. Aby toho nebylo málo, visí otazníky i nad autorstvím tamní nádražní restaurace.

Na výstavě máte možnost se seznámit i s prací architektů, kteří se myšlenkami Adolfa Loose buď významně inspirovali, nebo jeho již rozdělanou práci dokončovali. Prostor mají samozřejmě i Loosovy návrhy. Například Jordanova "domu na střeše", k jehož realizaci nikdy nedošlo. Patrně kvůli rozporům mezi stavitelem a autorem návrhu. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani tzv. židle Loos, coby průsečík židle jako prostředku odpočinku a věšáku na šaty.

Poslední, v pořadí pátá část je věnována kořenům Adolfa Loose. Především práci jeho otce, Adolfa Loose staršího, který v Brně proslul jako významný kameník a podnikatel.

Zdá se, že Loosovo moravské působení nemá úplně jasné kontury. Plány se mnohdy vůbec nedochovaly, autorství bývá neprůkazné a informací se lze často dopátrat jen z různých vzpomínek nebo dobových fotografií.

Přesto je zjevné, že šlo o originálního a novátorského architekta, jehož styl práce se daří znalcům určovat s velkou pravděpodobností. Jen škoda, že u nás působil spíše sporadicky. I tak má být Brno na co hrdé.

"Každý kus nábytku, každá věc, každý předmět vypráví příhody, historii rodiny. Byt není nikdy hotový, vyvíjí se s námi a my v něm." I to je Adolf Loos. Expozice, již Muzeum města Brna označuje za svou "výstavu roku" potrvá do konce prosince.

Evropan Adolf Loos - Nejen brněnské stopy
hrad Špilberk
do 31. prosince 2020
www.spilberk.cz

Robert Žďárský
Článek otištěn v Kult 07/20
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
David Novotný
Normálninec
Sursum
Kniha sci-fi povídek zabývajících se řešením závažných životních témat s nadhledem, humorem a plných neotřelých a neočekávaných point... „Probudil jsem se do nezvyklého stavu. Jako vždycky jsem chtěl překontrolovat všechny zámky na dveřích, abych měl jistotu, že někdo nepřišel a v noci mi potají neotrávil jídlo, ale najednou jsem vůbec necítil nutkání něco takového dělat. Náhle mi také přišla divná různá racionální opatření typu pancéřové okenice či počítačem řízený alarm. Zkrátka a dobře, moje ochranná paranoia byla ta tam. Vůbec bych se nad tím nepozastavil a vyšel bych bezstarostně ven, nebýt vzkazu, který jsem sám sobě nechal na dveřích (součástí paranoi byl i strach z toho, že o paranoiu přijdu): „PAMATUJ, ŽE JDOU PO TOBĚ, I KDYŽ NEJSI PARANOIDNÍ“ uvědomil jsem si, že je to pravda, a ihned jsem zavolal na pohotovost do normálnince.“
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+