Výstavy

Zveřejněno dne 18. 3. 2018
Computer Graphic Re-visited
Ve virtuální realitě se od 21. března 2018 v Domě umění představí unikátní rekonstrukce výstavy počítačem generovaných grafik, kterou v roce 1968 uspořádal v Domě umění Jiří Valoch. Jde o druhou rozšířenou verzi výstavy, která byla v hale Domu umění představena v říjnu 2017 jako součást mezinárodní konference HaPoC_4, jak naznačuje 2.0 v názvu aktuální výstavy. Hightech remake se tentokrát uskuteční v prostorách Galerie Jaroslava Krále a bude obohacen o další objekty, počítačovou hudbu a poezii. Výstavu doprovodí přednášky českých i zahraničních odborníků.
 


Výstavu Computer Graphic uspořádal umělec, kurátor a teoretik Jiří Valoch (*1946) v Domě umění města Brna v únoru 1968. Výstava počítačem generovaných grafik byla jednou z prvních galerijních prezentací počítačového umění vůbec a první výstavou tohoto umění v celém východním bloku. Valochova výstava patří k významným mezníkům světové historie umění nových médií a k jejím nedoceněným lokálním vrcholům. Výstavní projekt Computer Graphic Re-visited 2.0 se opírá o archivní materiály, nejedná se však o typickou rekonstrukci původní výstavy, ale o její remake balancující mezi kunsthistorickým experimentem a žánrem ‚vzpomínajících výstav'. Instalace nemá evokovat nostalgii po starých strojích. S využitím technologie plně imerzivní virtuální reality, rozšířené zejména v herním průmyslu, a dalších médií transparentní zkušenosti zpřítomňuje Valochovo futuristické tvůrčí gesto, říkají k výstavě kurátoři Jana Horáková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Jiří Mucha, který první verzi výstavy vytvořil jako součást své diplomové práce z oboru Teorie interaktivních médií na téže fakultě.

První verze výstavy Computer Graphic Re-visited byla představena účastníkům mezinárodní konference o historii a filozofii computingu HaPoC_4 ve dnech 3. – 6.10. 2017 ve vstupní hale Domu umění, kde se uskutečnila i původní Valochova výstava. Ve virtuální realitě byla vytvořena dokonalá replika dobové podoby výstavního prostoru, v níž byly rozmístěny dostupné počítačové grafiky celkem 20 obrazů z původních 81. Technologie umožnila návštěvníkovi po nasazení speciálních brýlí nejen pohled do virtuálního prostoru, ale i pohyb v něm. Ostatní návštěvníci mohli na projekčním plátně sledovat, co dotyčný právě vidí.

Výstavní projekt ve verzi 2.0 více rozpracovává strategii tzv. remembering exhibitions (vzpomínajících výstav). Vedle virtuální reality budou počítačové grafiky prezentovány také v podobě morfujících obrazů na LCD obrazovkách. Výstava bude obohacena o počítačovou hudbu a poezii evokující jednak atmosféru vernisáže výstavy v roce 1968, jednak odkazující k svébytné estetice počítačového umění, jeho generativní a procesuální povaze, která mění umělecké objekty v události.

Doprovodný program:
Komentované prohlídky výstavy s kurátory
22. 3. v 15:30; 5. 4. v 17:00; 12. 4. v 17:00


Přednášky
21. 3., 16:30  Tomáš Staudek: Math => Art! Matematický konstruktivismus ve výtvarném umění / přednáška představí různé způsoby převedení geometrie prostoru na dvojrozměrné plátno

4. 4., 16:30  Jiří Materna: Poezie umělého světa / přednáška autora stejnojmenné knihy automaticky generovaných básní za pomoci umělých neuronových sítí

11. 4., 16:30  Oliver Grau / Virtual Art & MediaArtHistories: o několik let později / přednáška o umění nových médií / v angličtině, tlumočena do češtiny

18. 4., 18:00  Frieder Nake / Algoritmické umění: Povrchní fenomén a zásadní inovace / přednáška vztahující se k průkopníkům raného počítačového (algoritmického) umění


Workshopy
8. 4. a 15. 4., 10:00 – 18:00  Dare to compute: laboratoř děrných zítřků / workshop seznamující s principy programování kreativních aplikací z oblasti generované grafiky, hudby a dynamických textur / registrace na http://www.napric.cz/lab


Redakce
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Zita Pallavicini
Deník šílené markraběnky
Garamond
Zita Pallavicini, dědička starých šlechtických rodů rakousko-uherské monarchie, popisuje ve své knize historii své rodiny, složitosti života aristokracie, své lásky i slabosti se stejnou vášní a provokativní upřímností, s jakou žije i svůj život. Vyskytují se v ní přitažlivé a velkolepé postavy jako její maminka, nádherná excentrická česká hraběnka s tragickým osudem, nebo naivně poctivý dědeček, který si nechal pomaďarštit příjmení z Pallaviciniho na Pálinkáse, aby ho pak po padesátém šestém stejně popravili. V knize hovoří o „rudé hraběnce“ Katince Andrássy i své velké lásce, knížeti Karlu Schwarzenbergovi.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2019 Radek Holík
Google+