Výstavy

Zveřejněno dne 23. 9. 2017
Výstava Domu umění
Od 27. září do 29. října 2017 bude v Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské 9 ke zhlédnutí výstava s názvem Městské zásahy. Představí návrhy na nejrůznější úpravy veřejného prostoru města Brna.Vytvořili je architekti, studenti architektury, spolky i laici v reakci na výzvu vyhlášenou v rámci projektu Městské zásahy v dubnu 2016. V místech „zásahů“ se konaly happeningy a krátkodobé intervence. Celý projekt nyní pokračuje výstavou, na níž budou k vidění některé z návrhů v podobě modelů vytvořených samotnými autory.

Častými tématy je vznik nových náměstí, relaxačních zón, rozšíření prostorů pro chodce nebo cyklistické dopravy. Návštěvníci výstavy budou moci jednotlivé zásahy ohodnotit a výsledky ankety budou následně předány Kanceláři architekta města Brna.

Výstava je členěna do sedmi tematických okruhů podle typu úprav, kterých se návrhy týkají. Část projektů objevuje nová náměstí tím, že upraví dnešní křižovatku či nevyužité prostranství (přednádražní prostor, Konečného náměstí), opakovaným tématem je pěší doprava (schodiště na Nových sadech, pěší pohyb po ÚAN Zvonařka), využití nábřeží a parkové úpravy (nábřeží Svitavy, tzv. druhé Lužánky), přestavba některých nevyužívaných budov nebo celé čtvrti (postindustriální město na východ od centra), úprava ulic v duchu zkvalitnění pobytové funkce, doplnění zeleně nebo výtvarný záměr (Benešova, Dvořákova, Česká, Jánská). Některé projekty navrhují nový, často netradiční městský mobiliář (pop-up mobiliář, ptačí budky) a poslední sekce se zabývá dopravou: automobilovou dopravou, veřejnou hromadnou dopravou i cyklotrasami (kompletní systém cyklostezek, nová tramvajová zastávka, Metrobus).

„Městské zásahy představují architektonické a urbanistické projekty, které nevznikají na objednávku, ale z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Je to příležitost poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, a nabídnout řešení, jak by to fungovat mohlo. Spousta míst, kudy denně chodíme a která příliš nevnímáme, v sobě skrývá velký potenciál,“ říká kurátor výstavy a organizátor Městských zásahů Jakub Kořínek s odkazem na Vallo Sadovsky Architects, autory původní myšlenky. „Městské zásahy nejsou strojem na konkrétní technická řešení, umožňují vidět – vidět problémy, podněty, nápady, možnosti, potenciál. A těm, co je vidí, aby byli viděni.“
Celkem 34 vybraných návrhů bude na výstavě představeno formou modelů doplněných vizualizacemi nebo videi. Modely v různorodých formách vyhotovení, od profesionálních architektů po intuitivní laické práce, budou umístěny v originální instalaci kopírující mapu Brna, vytvořenou architektem Jakubem Kopcem.

Doprovodný program k výstavě představí jednotlivé návrhy, k nimž následně proběhne diskuse s představiteli města. Dozvíme se více o aktuálním stavu prací na realizaci vybraných projektů a o městské strategii a plánování. Konkrétně program zahrne setkání a procházky s architekty, workshopy, psychogeografickou procházku po městě nebo improvizační divadlo ve veřejném prostoru.

4. října, 17 hod.: Městské zásahy – komentáře architekta Petra Hýla k jednotlivým návrhům
7. října, 15–18 hod.: Nohama mnohýma Brnama – základy urbanistické gramotnosti na procházce s architekty
8. října, 14–17 hod.: Co by tady mělo být a není? – workshop pro děti
11. října, 20 hod.: 20 000 židů pod mořem – improvizační divadlo ve veřejném prostoru Brna
18. října, 17–19 hod.: Psychogeografická procházka Brnem s Petrem Gibasem
19. října, 16 hod.: Mendlovo náměstí – participativní workshop s Jakubem Kořínkem
26. října, 17 hod.: Městské zásahy – komentáře architektů Romana Čerbáka a Martina Klenovského


PR
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Ken Kesey
Vyhoďme ho z kola ven - audiokniha
Tympanum
Audioknižní vydání unikátní rekonstruované nahrávky nejúspěšnějšího románu amerického autora, který se stal ikonou generace hippies. Nezrotný karbaník, rváč a milovníka života McMurphy se raději nechá prohlásit za duševně chorého, než aby nastoupil do nápravného pracovního tábora. Stává se jedním z pacientů sanatoria pro choromyslné, kde vládne sadistická Velká sestra Ratchedová. McMurphy se však začne tvrdému režimu vzpírat. Jeho odvážné nápady vzbuzují u ostatních pacientů obdiv, strach a posvátnou úctu. Přesto však ani jeho přítel, mlčící silák indián Bromden, ani nikdo jiný, není schopen zachránit rebela McMurphyho před železnou rukou ústavního řádu. Jeho nejvyšší oběť se tak nakonec stává demonstrací nezcizitelnosti lidské svobody.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2018 Radek Holík
Google+