Divadla

Zveřejněno dne 2. 3. 2020
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se blíží! Jeho jubilejní 30. ročník, který je pořádán Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, se uskuteční ve dnech 31. března – 4. dubna 2020!Protože kulaté výročí svádí k rekapitulaci let minulých, bylo jako komunikační téma příhodně vybráno Taste The Time. Čas jako fenomén zahrnující minulost, budoucnost, ale především naši přítomnost. Tu vnímáme jako bod, ze kterého se ohlížíme do minulosti a vyhlížíme do budoucnosti. 

Festival je místem pro setkávání nejrůznějších divadelních kultur, postupů a zkušeností. Tvoří ho 12 až 13 inscenací vysokých uměleckých škol. Účastníky jsou především mladí talentovaní divadelníci napříč celým světem, lidé se zájmem o uměleckou tvorbu jako takovou a v neposlední řadě také profesionálové z oblasti divadla.

Je nám ctí rovněž představit ambasadorku festivalu, kterou je pro letošní rok slovenská herečka – paní Emília Vášáryová, čestná doktorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 

Festival vzniká za finanční podpory města Brna a Mezinárodního visegrádského fondu.

Více informací o festivalu naleznete na www.encounter.cz nebo na facebookových stránkách SETKÁNÍ/ENCOUNTER. 

Redakce
Článek otištěn v Kult 03/20
 Přidejte k článku první komentář >> 


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+