Divadla

Zveřejněno dne 27. 8. 2019
Pozvánka do BuranTeatru
Přivítejte spolu s námi konec naší přešlechtěné civilizace a přijměte ho s humorem! Apokalypsa v podobě 55. premiéry divadla BuranTeatr v režii Terezy Říhové nastane 13. září 2019.


Inscenace Kincugi aneb Věř si, čemu chceš se bude věnovat tématu současné společensko-politické krize a mediální manipulace. "Fake news, neboli záměrné šíření nepravdivých zpráv, které mají často vyvolat v příjemci strach a zmanipulovat jeho názor, je v naší informacemi zahlcené společnosti přítomno stále intenzivněji. Výchozím momentem při přemýšlení o inscenaci se stal způsob, jakým přicházíme s fake news do kontaktu, jak s nimi pracujeme, jak jsou interpretovány, ale i samotná podstata jejich existence v kontextu manipulace, která je jedním ze základních projevů politické činnosti. Nechceme obhajovat nebo obviňovat, nechceme soudit, která strana je dobrá a která špatná. Naším cílem je poukázat na to, jaké účinky v podobě názorových stanovisek mohou dezinformace u lidí vytvářet. Výsledné představení by nemělo být pouze výchovnou edukací nebo varováním, ale mělo by se stát obrazem, vypovídajícím o dnešní době," říká režisérka Tereza Říhová, která s BuranTeatrem spolupracuje poprvé.

Spolu s ní se na inscenaci podílel autor Patrik Boušek a dramaturgyně Hana Marvanová. Výsledkem diskusí tohoto tria je autorský text, který vznikl přímo pro potřeby inscenace. Vzniklo dystopické (ko)mediální leporelo, které reflektuje současnou společenskou krizi a zejména fenomén fake news skrze nepříliš optimistickou vizi naší budoucnosti.

"Jih přestal existovat, z jihu jde jen Záře, kvůli které za špatného větru lidé ztrácejí zrak a děti plivou plíce. Na severu je Holomráz - jen bílá pustina, kde nic nežije, jen mrtvoly. Na východ a na západ je jen Les, kam můžeš odejít a už se nikdy nevrátit."

"Hledali jsme způsob, jak uchopit to šíleně široké a komplikované téma tak, aby z toho nebyla přednáška nebo jen série za sebou řečených tezí, zabarvených naším světonázorem. Nakonec nám přišlo nejvhodnější ukázat, do jaké absurdnosti a bizarnosti nás naše současné jednání a způsob komunikace můžou v extrémním případě zavést," dodává autor textu Patrik Boušek.

Text se skládá ze dvou dějových linek. V prvním plánu stojí čtyři obrazy z post-apokalyptické budoucnosti, ve kterých se nám představují tři kmenová společenství. Tři kmeny, tři božstva, tři režimy, ne nepodobné těm, které už tu kdysi byly... Obrazy budoucnosti jsou propojeny útržky rozhovorů lidí dneška, což vytváří mrazivě jasné konotace mezi současností a možnou podobou naší budoucnosti. Kam až lidstvo může dospět, když se nechá ovládat strachem? Strachem o rodinu, strachem o práci, strachem o život, strachem o svobodu, strachem o hodnoty, strachem o ideály...

"Na počátku všeho byla slova. A ta slova zněla: Na počátku všeho byla slova. Do sebe uzamčený koloběh byl narušen světlem, které sežehlo jih. Věčným mrazem, který pohltil sever. Suchem, které se rozprostřelo od západu na východ. Čas se vrátil na začátek. Paměť zanikla. Lidstvo bylo rozprášeno po pustině. Zbylo tré božstev. Těsta. Těsto, moře, kuře, stavení. Smetáku. Co smeták smete, nic už nerozmete. Lahve. Láhve, co téměř drží tvar. Překvapivě extrémně trvanlivé. Tré božstev, která k sobě povolala zbytky lidských pokolení."

Kincugi aneb Věř si, čemu chceš
BuranTeatr
Premiéra 13. září 2019
www.buranteatr.cz

Foto: Áša Sárová

PR
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Petr Borkovec
Věci, které ztrácíme
Meandr
Ty jednou někde necháš vlastní hlavu! Minule klíče, včera šála – a teď sluchátka! Na co prosím tě myslíš?“ Leporelo o věcech, které často ztrácíme. Které zapomínáme ve vlaku, ve škole, na plotě, v obchodě nebo kdovíkde. O věcech, s nimiž se už neshledáme...
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+