Výstavy

Zveřejněno dne 19. 7. 2020
Skleněná letní výstava
Po celé prázdniny budou na hradě Špilberku k vidění pozoruhodné skleněné plastiky, ve kterých se spojují tvarové kontrasty inspirované přírodou, technologiemi i architekturou. Nová výstava z tradičního cyklu Muzea města Brna totiž letos přiblíží tvorbu sklářského výtvarníka Ilji Bílka. Komplexní průřez jeho tvorbou nabídne výstava pojmenovaná "Rezonance tvaru". Návštěvníci ji najdou v Hranolové věži a Královské kapli na Špilberku do 30. srpna 2020.Muzeum města Brna každý rok v létě pořádá na Špilberku výstavy věnované českým sklářským výtvarníkům. V rámci tradičního cyklu se letos zaměří na tvorbu Ilji Bílka, ve výstavě nazvané Rezonance tvaru. Ilja Bílek je výrazným sklářských solitérem. Jeho díla jsou intimní, určená očím jednoho diváka. Vynikají estetickou a tvarovou vytříbeností, zároveň jsou minimalisticky přísná a úsporná. Obsahují rytmus, pomyslnou vizuální rezonanci a vnitřní napětí, které podněcuje diváka ke zkoumání.

Ilja Bílek primárně využívá techniku tavené skleněné plastiky, kterou kombinuje s tabulovým sklem nebo s technikou lehání. "Díla v sobě nesou kontrasty tvarově odlišných, prolínajících se kompozičních principů. Některé objekty působí, jako by do sebe byly vklíněny dva různé materiály. Ostré prvky hranolů a krychlí z transparentního skla se vnořují do měkkých hmot organických tvarů," popisuje svoji tvorbu sám Ilja Bílek.

Jeho plastiky tím navozují pocit zastaveného procesu deformace, průniků či zdánlivé tekutosti materiálu. Odkazují k přísným konstruktivistickým prvkům v architektuře, jiné svým povrchem a organičností upomínají k přírodě či pomyslně balancují na hraně fyzikálních možností a vytvářejí dojem narušené stability. Efektu kontrastu je tak podle kurátora výstavy Jána Gajduška docíleno nejen barvou a povrchovou strukturou skla, ale také tvarovou rozdílností. "Vystavené artefakty jsou výsledkem obdivuhodné kontinuity a trpělivého procesu hledání. Jsou vrcholným výsledkem Bílkovy formální a myšlenkové preciznosti postavené na technologických a vizuálních možnostech skla jako sochařského materiálu, který se u nás ve své specifické podobě rozvíjel od 50. let 20. století," říká kurátor Ján Gajdušek. Výstava nabídne komplexní průřez Bílkovou tvorbou.

Docent akademický malíř Ilja Bílek se narodil roku 1948 v Liberci. Studoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sklářské tvorby u profesora Stanislava Libenského (mj. spoluautor vitrají Královské kaple na Špilberku). Bílek působil jako designér v podniku Železnobrodské sklo, od 80. let 20. století se věnuje taveným skleněným plastikám a autorské tvorbě. Mezi lety 1996 a 2017 vedl ateliér skla na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde vychoval řadu sklářských umělců.

Bílkova díla jsou zastoupena v soukromých i státních sbírkách u nás i v zahraničí, například v Belfastu, Hamburku, Poznani, Londýně nebo Corningu v USA. Jeho tvorbu teď představí Muzeum města Brna na hradě Špilberku. Návštěvníci zdejších tradičních sklářských výstav již měli možnost zhlédnout díla výtvarníků, jakými byli třeba Bořek Šípek, René a Miluše Roubíčkovi nebo Jiřina Žertová.

Ilja Bílek – Rezonance tvaru 
Hrad Špilberk
2. července – 30. srpna 2020
www.spilberk.cz

Redakce
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Lenka Požárová
Londýn prostě žeru
Lenka Požárová
Lenka Požárová, známá jako zapálená kuchařka, přišla do Londýna nasbírat zkušenosti pro otevření vlastního bistra. Po pár letech, kdy se tam se svou rebelskou povahou prodírala prací ve slovutných restauracích, z něj odcházela nasměrovaná ke zcela jiné profesi, a to novinařině. V knize kombinuje tipy na to nejzajímavější jídlo či pití, co tu objevila, se svéráznými zážitky ze života v protisměru i svůdnými recepty. To město budete milovat i nenávidět spolu s ní! Svižný text vyšperkovaný autorskými fotografiemi je spolu s výjimečným grafickým zpracováním na knižním trhu lahodným osvěžením. Knížka je pro všechny, kdo Londýn znají a touží se dozvědět víc. Taky pro ty, co se tam teprve chystají. Nebo pro ty, kteří chtějí dělat výpady maximálně do lednice.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+