Divadla

Zveřejněno dne 2. 3. 2020
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se blíží! Jeho jubilejní 30. ročník, který je pořádán Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, se uskuteční ve dnech 31. března – 4. dubna 2020!Protože kulaté výročí svádí k rekapitulaci let minulých, bylo jako komunikační téma příhodně vybráno Taste The Time. Čas jako fenomén zahrnující minulost, budoucnost, ale především naši přítomnost. Tu vnímáme jako bod, ze kterého se ohlížíme do minulosti a vyhlížíme do budoucnosti. 

Festival je místem pro setkávání nejrůznějších divadelních kultur, postupů a zkušeností. Tvoří ho 12 až 13 inscenací vysokých uměleckých škol. Účastníky jsou především mladí talentovaní divadelníci napříč celým světem, lidé se zájmem o uměleckou tvorbu jako takovou a v neposlední řadě také profesionálové z oblasti divadla.

Je nám ctí rovněž představit ambasadorku festivalu, kterou je pro letošní rok slovenská herečka – paní Emília Vášáryová, čestná doktorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 

Festival vzniká za finanční podpory města Brna a Mezinárodního visegrádského fondu.

Více informací o festivalu naleznete na www.encounter.cz nebo na facebookových stránkách SETKÁNÍ/ENCOUNTER. 

Redakce
Článek otištěn v Kult 03/20
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Karin Lednická
Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921
Bílá vrána
Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+