Výstavy

Zveřejněno dne 28. 10. 2019
Výstava k 100. výročí bojů o suverenitu nově vzniklé republiky
V letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení válečného konfliktu, který dnes již téměř upadl v zapomnění.

"S koncem 1. světové války a vyhlášením Československé republiky vznikla pro naše vojáky úplně nová situace," vysvětluje Josef Večeřa, náměstek ředitele TMB. "Místo návratu do svých domovů byli nasazeni k obraně hranic a zajištění suverenity nového československého státu. Jednalo se především o zabezpečení jižní a jihovýchodní hranice." Na slovenských hranicích s Maďarskem se rozhořely boje již na podzim 1918, kdy Maďarsko odmítlo uznat začlenění Slovenska, dříve Horních Uher, do nově vzniklého Československa. Boje se ještě více přiostřily po bolševickém převratu a vzniku Maďarské republiky rad. Na severní hranici vypukl spor o Těšínsko, které bylo nárokováno Polskem. Mladá republika se tak již od počátku musela bránit. Právě této historii a památce mnoha účastníků bojů na Slovensku a na Těšínsku věnuje Technické muzeum v Brně novou výstavu s názvem V těžkých dobách – Boje o hranice 1918-1919.

Výstava mapuje počátky nové Československé republiky a zvláště pak tvrdé boje od listopadu 1918 až do srpna 1919, průběh válečných operací, množství nasazených armádních jednotek, jejich rozmístění a rozdělení. Prezentuje také výstroj a výzbroj Československé armády od prvotních úprav rakousko-uherského stejnokroje až po zavedení prvního československého výstrojního předpisu. Výstava přibližuje příběhy a osudy konkrétních vojáků, kteří se těchto událostí zúčastnili. "Návštěvníci se mohou také těšit na unikátní filmové záběry z bojiště a film o Milanu Rastislavu Štefánikovi," dodává náměstek TMB.

Výstavu realizuje Technické muzeum v Brně za poskytnutí předmětů ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze, Vojenského historického ústavu v Bratislavě, Východoslovenského muzea v Košicích, Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Vlastivědného muzea Kyjov, Archivu města Brna, Horáckého muzea, Klubu policejní historie Brno, Československé obce legionářské a především soukromých sběratelů a rodinných příslušníků vojáků, kteří se bojů účastnili.

V těžkých dobách: Boje o hranice 1918-1919
Technické muzeum v Brně
Vernisáž 29. října v 17.00
30. října 2019 - 30. března 2020
www.technicalmuseum.cz


PR
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Novinky:
Adam Hudek (ed.)
Čechoslovakismus
Nakladatelství Lidové noviny
Čechoslovakismus patří mezi nejspornější pojmy českých a slovenských dějin. Byl-li jedněmi vnímán jako snaha o prosazení české nadvlády na Slovensku, pro jiné představoval symbol zápasu o republiku a státně-politickou existenci v meziválečném období. Autoři a autorky knihy zbavují čechoslovakismus jeho emocionálních nánosů a pojímají jej jako důležitý koncept, jehož proměny a kulturně-politické souvislosti sledují od poloviny 19. století až po rozpad Československa v roce 1993. Publikace předních českých a slovenských historiků a historiček je určena nejen pro odborné publikum, ale i širší veřejnosti, zejména novinářům, učitelům či pracovníkům diplomatického sboru.
Partneři:
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+