MEDIA HILL

Zveřejněno dne 7. 11. 2019
ROZHOVOR: Radek Holík. Mých 20 let života s KULTem
Ráda jsem coby dvacetiletá Brňačka listovala každý měsíc časopisem KULT. A je tomu tak i nyní, když jsem se po téměř 20 letech do Brna vrátila. Opět pročítám každý měsíc KULT. Dobré a kvalitní věci přetrvávají. Mění se vzhled, ale záměr, smysl, poslání časopisu přetrvává. Oslavte s námi 20. výročí časopisu KULT při čtení rozhovoru s šéfredaktorem Radkem Holíkem, který jej založil, po celé dvě desítky let vedl a má s ním další plány a vize.Pojďme se ohlédnout do historie. Kdy vzniklo první číslo KULTu? A kdo byl na obálce? 
První číslo vyšlo v dubnu 1999, tedy v minulém století. Na úvodní stránce byla paní Ulrychová a rozhovor probíhal v restauraci Slavia, stejně jak je tomu i u našeho dnešního rozhovoru. Náklad tehdy byl okolo 5 000 kusů, což nebyla příliš ambiciózní čísla. 

Proč KULT vznikl? A co znamená jeho název? 
Časopis jsem si vymyslel a zrealizoval coby nadšenec do grafické tvorby, fotografování a psaní. První čísla nesou hodně můj rukopis. Název se pojí s dvěma významy slova kult. Jeden souvisí s kultem osobnosti, s náboženským kultem, uctíváním a druhý značí zkratku slova kultura. Za první republiky se Ministerstvo kultury jmenovalo Ministerstvo kultu a sportu. Časopis KULT by měl pro čtenáře značit kulturu a kultura obecně je umělecký projev společnosti či jednotlivce. 

Měl jste vizi, že KULT zde bude 5, 10, 20 let? 
Netušil jsem, jaká bude budoucnost. Chtěl jsem vytvořit něco, co mne přesáhne, bude tu delší dobu a bude přinášet prospěch, ať už finanční či lidský pro společnost. Hlavní myšlenkou bylo seřadit kulturní akce v Brně po dnech, což na tehdejším trhu chybělo. V nynějších číslech tomu tak ale není, kvůli dnešním trendům a obchodním modelům. 

Držíme v ruce již 227. číslo. Je některé číslo za uplynulých 20 let vaší srdcovkou? 
Je pro mne těžké vybrat jedno, které mi je bližší. Ale rád zmíním výroční 100. číslo, které bylo ve větším rozsahu co se týče počtu stran. Bylo retrospektivou toho, čím vším si KULT prošel. Mám jej schované, stejně jako to první, na památku. Ještě zmíním jedno vydání. V době jeho přípravy byla vykradena redakce včetně počítače, kde byla uchována data, což mělo vliv na zpoždění tisku o několik dnů. KULT je opravdu vydáván nepřetržitě každý měsíc po dobu 20 let bez přetržky. 

Pojďme se společně podívat na statistiku a čísla. Kolik výtisků bylo za 20 let distribuováno?  
Díky pravidelnému měsíčnímu vydávání můžeme mluvit o počtu více než dva miliony výtisků. Pokud připočteme speciální vydávání, např. festivaly aj, tak se budeme blížit ke třem milionům. 
Kdo je typickým čtenářem KULTu dnes? 
Nedá se to přesně zjistit. V roce 2013 probíhal výzkum se čtenáři KULTu. Typickým čtenářem byla žena, nad 35 let věku, Brňačka, ekonomicky aktivní. Časopis je určen pro ty, kteří chtějí své ekonomické prostředky směnit za kulturní či gastronomické zážitky. Míří na tu část společnosti,  která žije aktivní životem, chce od života více, hledá, co se děje v Brně a díky informacím v celku vše potřebné nalézá. 

Slovo “kult” je spojeno se vztahem (až mystickým) k bohu, člověku, předmětu. Jaký vztah máte po dvaceti letech ke KULTu Vy, Radku? 
Zřejmě se bude jednat o více vztahů. V jedné rovině to bude vztah otcovský k dítěti, které má za sebou pubertu, což může mít dopad na větší připoutanost, možná až zaslepenost. Mohou nastat kroky, které jsou neprospěšné a nesprávné. Díky přibývajícím rokům KULTu se naučíte a přijmete, že chyby ve výchově jsou součástí života. Nyní už vstoupil do dospělosti, takže jej mohu nechat žít si vlastním životem. 

KULT s měsíčním nákladem 15 000 výtisků odolává online světu. Můžeme jej v Brně nalézt na více než 100 distribučních místech. Která jsou ta nejvýznamnější? 
Distribuční místa jsou vždy ta, která jsou spojena s kulturou - kina, divadla, galerie, kluby. Samozřejmě t jsou to i místa, která jsou více frekventována, kde se rozebere až 600 kusů KULTu za měsíc. Mezi ta opravdu významná patří Knihovna Jiřího Mahena, Městské divadlo, Velký Špalíček, Student Agency ve Vaňkovce či MOU na Žlutém kopci.  

KULT je nyní zdarma, což je atraktivní pro čtenáře i pro inzerenty. Byla na počátku myšlenka vydávat měsíčník zdarma, který bude zároveň financovatelný a ziskový? 
Ano, byla. Cílem bylo vydávat časopis, který bude zdarma dostupný v rámci Brna. Mrzí mne, že jsem se této vize od počátku nedržel pevně. V prvních letech jsem na to neměl dostatek odvahy, tak se KULT prodával v trafikách za 9 Kč. V současnosti neuvažuji, že by se koncept “KULT zdarma” změnil. Je koneckonců pravdou, že reklama s kulturním tématikou v KULTu čtenářům nevadí. 

Jaké máte s časopisem plány do dalšího desetiletí? 
Nevím, zda do desetiletí. Nerad o budoucnosti mluvím. KULT nyní prochází strukturními i designovými změnami, patrné jsou ostatně už na jeho aktuálním čísle. Rád bych, aby KULT vycházel nadále, s kvalitním obsahem, ve větším počtu stran, měl dostatek inzerentů a mnoho nadšenců a podporovatelů naplnit myšlenku, že obecně kultura je pro společnost prospěšná. 

KULT je veden jako zapsaný spolek, dříve občanské sdružení, proč tomu tak je? 
Důvodů je více. Hlavní myšlenka je podpora a propagace kultury, přidruženě i sportu. Většina kulturních institucí zařízení jsou rozpočtové organizace, bojují s prostředky a nedostává se jim financí na produkci a především na propagaci. Hledáme ty, kteří chtějí stav kultury a kulturního dění v naší zemi změnit. Máme transparentní účet, odkud jsou prostředky směrovány i na podporu kulturních institucí a také mladých talentů, aby své předpoklady měli příležitost rozvinout. To je velmi důležitý přínos zapsaného spolku.

Ráda v KULTu čtu rozhovory s osobnostmi kultury. Jak ou osobnost byste rád viděl na jeho obálce a blíže ji tímto způsobem poznal? 
Zajímavých osobností by bylo určitě více a nerad bych je vyjmenovával. Je škoda, že už nezrealizujeme rozhovor s Karlem Gottem. Přál bych si, aby KULT vyzdvihl ty osobnosti, které jsou talentované a mají osobnostní přesah. Rád bych se také zaměřil na vyhledávání a představení mladých talentů širší veřejnosti. 

Radku, chodíte sám za kulturou? 
Snažím se. Jednu dobu se stávalo, že při zpracování kulturních akcí jsem si téměř nenašel prostor zajíst na ně osobně. Nyní rád chodím na přestavení Městského divadla či na programy Hvězdárny. 

Co jste objevil v oblasti kultury díky KULTu? 
Doporučuji navštěvovat studentská divadla, v Brně je to Divadlo Marta. Hrají zde studenti, kteří se zdokonalují ve svém oboru. Hry jsou jiné, neotřelé. Zde jsem narazil i na Jana Budaře, který mne v jedné hře fascinoval. Inicioval jsem s ním rozhovor, aniž bych tušil jeho budoucí kariéru. Ve studentských divadlech se díváte na jednou slavného herce, aniž to ještě víte. 

Čeká nás adventní čas. Na co byste rád pozval čtenáře v předvánočním čase co se kulturního dění týče? 
Vánoční čas přeje charitativním koncertům. Doporučuji si na některý z nich zajít. Víte, že podporujete svojí vstupenkou, či částí vstupného, dobrou věc a činnost dané nadace či neziskové organizace. Takový koncert potěší dvojnásob. 

Za necelé dva měsíce si budeme přát k Novému roku. Co byste popřál KULTu do dalšího roku, do dalších roků? 
Nebudou to velká předsevzetí, ale přeji KULTu, ať se mu daří, ať se rozvíjí, ať je zde dalších několik let. 


Redakce
Článek otištěn v Kult 11/19
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Daniel Anýž
Jdu s hlavou vztyčenou. Příběh rodiny Milady Horákové
Zeď
Co formovalo Miladu Horákovou? A kde brala tolik síly, odvahy a energie, aby dokázala přežít nacistické věznění a nepodala se ani svým komunistickým vrahům? Čtenářům se poprvé předkládá ucelený příběh celé její rodiny – statečných lidí, kteří krutě zaplatili za to, že se odmítali smířit se zlem a nesvobodou. To platí o Miladě Horákové, jejím manželovi Bohuslavu Horákovi i jejich dceři Janě Kánské, která se kvůli dvěma totalitním režimům musela obejít bez rodičů. Skutečný domov našla až jako dospělá žena v USA.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+