Výstavy

Zveřejněno dne 20. 7. 2018
RECENZE: Vnitřní svět architekta Jurkoviče
Jurkovičovu vilu v Žabovřeskách jistě není potřeba blíže představovat. Již sedm let patří mezi brněnské vily otevřené veřejnosti a s nezájmem návštěvníků se rozhodně potýkat nemusí. Láká na atraktivní kombinaci moderní stavby začátku 20. století a lidové architektury. Několikrát ročně hostí různé výstavy, hlavně ty související s osobou architekta. Momentálně v ní zakotvila expozice pražského ateliéru A1 architects snažící se postihnout, jaké to je, ocitnout se V kůži Dušana Jurkoviče.
 Málokdy je výstava spojená s výstavními prostory tak těsně, jako je tomu v tomto případě. Jedno od druhého nelze oddělit. Studio se pokusilo nahlédnout do architektova vnímání a doplnit aktuální interiér tak, jak by to možná v dnešní době učinil on sám. Obsáhlo všechny aspekty, které by v sobě velkorysý dům měl spojovat – možnost práce, odpočinku a rodinného a společenského života pod jednou střechou. Přibyly např. pingpongové pálky, neboť Jurkovič tento sport vášnivě vyznával, nebo místa u stolu a sedátka navržená na míru každému členu domácnosti zvlášť.
Původní vstup do budovy byl uměle snížen, aby lépe vynikla působivost centrální schodišťové haly, v zatemněné místnosti (odpočívárně) umístěná camera obscura pro změnu upozorňuje na úzkou provázanost vnějšku a vnitřku. Výstava není rozsáhlá, snadno se ale může stát, že se v ní návštěvník zasní a „ztratí“ na desítky minut až hodiny. Jemná práce se světlem a okolní zahrada v plném rozkvětu pocit harmonie a krásna ještě podtrhují.
Stačí to? Podařilo se tím odkrýt svět Dušana Jurkoviče jako osobnosti? Bydlelo by se v takto upraveném a zařízeném domě příjemně? To už račte posoudit sami.

V kůži Dušana Jurkoviče
27. dubna  28. října 2018


Petra Horáková
Článek otištěn v Kult 07/18
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Jacob Field
Funguje kapitalismus?
Universum
Kapitalismus je ekonomický systém, jehož hlavním cílem je zisk. Nejrůznější zboží a služby jsou produkovány, aby se vydělaly peníze. Definice je stručná a jasná. Ale nabízí se zásadní otázka: Funguje to?
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2019 Radek Holík
Google+